שער


מוקי ידין נפרד מהגזברות אחרי 12 שנה

בחברת עובדי המזכירות בטיול בכאוכב

צילום: דן פלג

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף