דוח ועדת טיפול בחובות חברים

דו"ח מועדת חובות חברים.

לחברים שלום.

עבר קצת זמן מאז הוגש הדו"ח הקודם על מצב חובות החברים בתקציב אישי.

הועדה כמובן ממשיכה לפעול במרץ ויש גם תוצאות.

לאחרונה אושר בקלפי צרוף של שני חברי ועדה נוספים באופן רשמי. ענת נצר שפעלה עד כה בהתנדבות מטעם המזכירות כמזכירת הוועדה, וכן נוסף דורון חורב מנהל הקהילה. כמו כן אושר המשך עבודתו של  יאיר עמית לקדנציה נוספת.

כזכור בתחילת עבודתה של הועדה עמד גובה החוב על כ- 2.600,000 מיליון ש"ח.

היום ס"ה חוב החברים בתקציב אישי עומד נכון ל – 31.7.16  על 798,437 אלף ₪.

הסכומים מתחלקים ל= 4 קטגוריות.

חוב שוטף בתקציב אישי חברים.– ס"ה- 236,433 אלף ₪  - 41 משפחות או יחידים.

חוב בהסדר להחזר חודשי.         -- ס"ה- 340,077 אלף ₪  - 15 משפחות או יחידים.

חוב צעירים בתקציב אישי. ( סטודנטים ומסלול צעירים.) ס"ה-95,070 אלף₪.

חוב בגין אי העברת קרנות השתלמות.ס"ה 131,856 אלף ₪.(רישום בחסר)

הסבר קצר לקטגוריות.

חוב שוטף בתקציב אישי. על פי תקנון גבע חברים מורשים להוצאה חד פעמית מעבר לתקציב לזמן קצר עד גובה תקציב אישי לחודש אחד. כשהחוב הופך לכרוני החברים נדרשים להסדר החזרת החוב . הועדה קובעת בתאום עם בעל החוב סכום שיזוכה כל חודש מהתקציב האישי לשרות החוב עד לסיום ההחזר. במצב זה  חברים שחתמו על הסדר החזרת חוב אינם יכולים להיכנס לחוב בתקציב השותף. במידת הצורך הועדה חייבת להפעיל סנקציות המעוגנות בתקנון.

חובות הצעירים מטופלים באופן שותף ובתאום מלא עם ועדת דור צעיר .

החוב בגין הקרנות אמנם רשום בדו"ח המרוכז שאנו מקבלים מהנהלת חשבונות, אך אינו מטופל ע"י הועדה. הנושא מטופל בצורה מסודרת ע"י בעלי תפקידים.

לסיום.

תפקיד הועדה מטבע הדברים הינו רגיש ולעיתים לא סימפטי. לצערנו מצב נזילות הכסף של הקבוצה אינו מאפשר ( וזה בלשון המעטה ) שימוש חורג בכספי הקבוצה. אנו נדרשים לעשות כל מאמץ ובכל דרך

לצמצם את החוב עד למינימום. מובן שלבעלי החוב יש חלק משמעותי בהשגת יעד זה .

ועדת חובות.

יאיר עמית, ענת נצר, דורון חורב.

מופיע בעלון:
תגובות לדף