הסדרת שימוש חברי גבע במבני ציבור

הסדרת שימוש חברי גבע במבני הציבור ובמרחבים הפתוחים בשטח הקיבוץ

ככלל, מבני הציבור והשטחים הפתוחים בגבע, תפקידם לשרת את צרכי החברים ואת צרכי גבע.

הסדר זה מטרתו לתת תוקף לזכות החבר בשימוש במתקני הקיבוץ ולקבוע את כללי השימוש בהם, וזאת תוך עמידה בדרישות החוק ובתקנות שונות כפי שמתפרסמות מעת לעת.

האירועים אותם ניתן לערוך במתקני הקיבוץ,ובהתאם לסדר עדיפות בשיבוץ, הם :

1.     אירועים ציבוריים של קבוצת גבע.

2.     אירועים משפחתיים בעלי אופי פרטי  ( כגון : ימי הולדת, בר/בת מצווה, ימי נישואין, חתונות).

3.     אירועים חברתיים של ענפי הקיבוץ השונים או ועדותיו .

4.     אירועים חברתיים ( לא משפחתיים) שמבקש/ים חבר/י גבע לקיים בשיתוף עם אורחים מבחוץ – כפוף לאישור מנהל קהילה (לאחר בדיקת מתכונת האירוע) .

5.     גורמים להם נתן הקיבוץ אישור במסגרת תרומה לקהילה וכמלכ"ר

 

ככלל : לא ניתן לבצע שימושים במתקנים הציבוריים של הקיבוץ לשימושים בעל אופי מסחרי.

הבהרה: ארוחות ערב משפחתיות בבריכה על פי נוהגי גבע, מוחרגות מהסדר זה, ותתקיימנהללא כל חיוב.

 

המתקנים הנכללים בהסדר זה הם:

מתקן

גורם אחראי לתיאום

שעות שימוש אפשריות

חיוב* החבר בגין השימוש במתקן (בש"ח)

דשא חדר האוכל

ערן גל

 

ללא תשלום

שטח הבריכה

רם רון

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

מבנה חדר האוכל

יואב גלילי

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

המועדון לחבר

יעל זיו

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

אולם גוריון

דורון חורב

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

מועדון צעירים האורווה

ליאור אלוני

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

*חיוב סמלי של המשפחה המזמינה בגין צריכת משאבי הקיבוץ המשותפים (למשל מים, חשמל, בלאי ציוד) עבור אורחיהם שאינם חברי גבע.

 

פרטי ההסדר:

1.    אירועי הקבוצה במתקני הקיבוץ קודמים לאירועים פרטיים אותם מבקש החבר לערוך בהם.

2.    חבר המבקש לערוך אירוע במתקן בקיבוץ, יפנה אל הגורם האחראי כדי לתאם את מועד האירוע המבוקש ואת סדרי ההכנה, השימוש, והחזרת המתקן לאחר השימוש בו.

3.    לפני האירוע - באחריות החבר המזמין לוודא את תקינות הציוד במתקן ולהשלים ציוד וכיבוד בהתאם לצרכי האירוע.

4.    במהלך האירוע – באחריות החבר המזמין לוודא, שבאי האירוע נוהגים על פי אורחות החיים המקובלים בגבע, בהתאם לכללי השימוש במתקן, ובשימוש סביר בציוד בו ולמטרות השימוש בציוד.

5.    בתום האירוע–באחריות החבר המזמין לדאוג לנקות המתקן, להשליך אשפה, לפנות כיבוד שנותר, ולסדרו  כך שהמתקן יחזור לקדמותו ויוכל לשרת את ציבור חברי גבע.

6.    אם נגרם נזק לציוד או למתקן, ידווח על כך החבר המשתמש לגורם האחראי על המתקן, כדי להסדיר הדברים.

7.    כיבוד – באחריות החבר המזמין להביא כיבוד לאירוע.

8.    חיוב החבר המזמין בגין השימוש במתקן ולמשל בגין הוצאות מים וחשמל, יעשה מתקציבו האישי לקופת גבע, וצבוע לצרכי המתקן.

9.    עלויות השימוש יעודכנו מעת לעת, יאושרו ויפורסמו, כמקובל בגבע.

נקודות נוספות שחשוב להתייחס אליהן:

·        מתקנים נעולים– יש להסדיר לקיחת מפתחות והחזרתם.

·        שירותים– לפי הצורך יש להוסיף נייר טואלט, מגבות ייבוש ידיים, ובאירוע רב משתמשים מומלץ לשכור שירותי ניקיון לשעות האירוע.

·        שימוש בחשמל– יש להפעיל מזגנים חצי שעה לפני תחילת האירוע או פחות מכך, להכיר את מיקום לוח המפסקים הראשי של המתקן, ולכבות / לנתק מתקני חשמל בתום האירוע.

·        שימוש בבריכה– בעונת הרחצה, רק אם הוסדר מציל מוסמך למשך כל שעות האירוע, ניתן לרחוץ בבריכה.

·        דשאים ציבוריים– יש לוודא את סדרי ההשקיה ואת האפשרות להאיר את שטח האירוע בביטחון.

·                    חניה בשטח הקיבוץ– באירוע פרטי מרובה אורחים, יש לשכור מכוון תנועה ולהסדיר את חניית האורחים במקומות חניה מוסדרים בקיבוץ. ככלל, החניה תתאפשר רק במגרשי חניה מוסדרים בקיבוץ.

·        שילוט– שילוט הכוונה לאירוע יותקן לפני האירוע ויוסר מיד אחריו. השילוט יותקן מבלי להסב נזק ומבלי להסתיר שילוט או תמרור קיים.

·        רעש– בכפוף לאורחות החיים בגבע ולחוק בישראל. החל מהשעה 23:30 יופסק הרעש.

·        תנועת אורחים– ממקום החניה ואל מקום האירוע בלבד, דרך המסלול הקצר ביותר, כך גם בחזרה.

·        פרסום מקדים לציבור– באירועים שעלולים ליצור חיכוך עם אוכלוסיית גבע, יש לפרסם מראש את דבר האירוע, מועד האירוע ומידע נחוץ ככל שישנו למשל בדבר רעש חריג, תנועה חריגה, עומס חניה.

הבהרה :

אירועים של ענפי גבע  - כפופים לנוהל הזה ובנוסף ככל שיידרש  יסדירו , גם את כל הכרוך בביטוחים ובאישורים הנדרשים כגון: משרד הבריאות, משטרה, איגוד ערים כיבוי אש, בהתאם לאופי האירוע וכפוף לדרישות הבטיחות והחוק בישראל.

בברכה מקרב לב,

דורון חורב, מנהל קהילה

***********

משולחן המזכירות

מזכירות גבע קבלה הודעה על פניית 6 משפחות למוסד לבוררות של התק"ם  בנוגע לתכנית הבניה- 2009.


מופיע בעלון:
תגובות לדף