לקראת האסיפה - יאיר קארו


לקראת אסיפה:

ביום שני הקרוב   22.8.2016  שעה 20.00 תתקיים אסיפה במועדון לחבר.

סדר היום  :

1.      שאילתות והודעות.

2.      הודעה על שינוי מתכונת ארוחות חג ומועד ( ראש השנה / חג גבע / מוצאי כיפור ) .

3.      מועמדים/נציגי ציבור  לוועדות שונות אישור אסיפה להצבעה בקלפי.   

4.      תשלום למשרתים בשירות צבאי/לאומי/אזרחי.

5.      הסדר שימוש במתקנים ציבוריים.

פרטים מלאים  ( כולל על מה דרושה הצבעה ) ניתן לקרוא בהמשך.

שבת שלום

יאיר קארו

*********

לקראת אסיפה – וביתר פירוט.  

באסיפה שתתכנס ביום שני הקרוב יעלו בין השאר מספר נושאים שהטיפול בהם הצריך זמן  , בדיקת נתונים וייעוץ משפטי.

אלו הם בעיקר נהלים שהשתנו ברבות השנים ולא עברו סקירה ובדיקה מקיפה והחלו להופיע מוטציות שמצריכות הסדרה ברורה.

1.       תשלום למשרתי צבא סדיר – שירות לאומי.

במשך שנים רבות נהגה גבע להשלים התשלום של הצבא לסכום קבוע ( שהבסיס שלו עבר מספר שינויים)  וכיום עומד הסכום להשלמה על  900 ₪ לחודש.

מדינת ישראל קבילה בינתיים החלטות על תעדוף שירות משמעותי ויצרה כנגד שירות שונה תשלומים שונים על פי 3 קריטריונים עיקריים  לוחם – תומך לחימה  - אחר.

המהלך הזה שיצא לדרך ב – 1.1.2015  יצר מצב שבו לוחם מקבל תשלום-מדינה ( בקירוב ) 1600 ₪ לחודש , תומך לחימה  ( בקירוב ) 1200 ₪ ומשרת אחר מקבל סכום הנמוך מ – 900 ₪ לחודש.

אותו גבע ממשיכה להשלים לסכום חודשי של 900 ₪ .   

לאחר דיון  ראשוני בועדת-צעירים ועל פי המלצתה קיימה המזכירות דיון בנושא שכלל גם חוות דעת משפטית והחליטה להמליץ בפני האסיפה על שימור הנוהל לפיו נוהגת גבע מאז החלטת המדינה על תיעדוף.

המזכירות החליטה , והנושא עובר לאסיפה, את ההחלטה הבאה :

א.    חייל/חיילת בדרג לוחם/ תומך לחימה יקבלו מגבע את התשלום שהמדינה קצבה להם ללא השלמה.

ב.     חייל/חיילת/שירות לאומי/שירות אזרחי  גבע תשלים להם הסכום שהם מקבלים להקצבה חודשית של 900 ₪ .  

2.      הסדרת שימוש במתקנים ושטחים ציבוריים.

מנהל מקרקעי ישראל – ובשמו החדש רשות מקרקעי ישראל ( רמ"י ) הוציא קובץ הנחיות המרעננות שימוש בשטחים שונים על פי ייעודם הרשמי.

בדיקה מול יועצים משפטיים וגורמי מקצוע בתחום המקרקעין מלמדת על הצורך להוציא נוהל ברור לשימוש בשטחים ומתקנים ציבוריים העומד בדרישות החוק ותקנות המנהל.

בדיקה מקבילה התקיימה גם מול שטחים "יצרניים"  - וגם שם נדרשת פעולה מצומצמת יחסית.

הנוהל המוצע כאן עומד בכל הדרישות ומאפשר נוחות ופשטות מרבית לחברי גבע לעשות שימוש במתקנים/שטחים  המפורטים על פי הנוהל.  

מוצע - תשלום דמי שימוש סמליים שישמשו לאחזקת המתקנים. הפעלת דמי שימוש סמליים מצריכה אישור בקלפי – על כן הנושא  מובא לאסיפה ולקלפי.

הנוהל המלא מפורט בנפרד – בדף גבע הנוכחי.   

3.      שינוי  - בהתנהלות ארוחות ראש השנה – חג גבע – מוצאי יום כיפור.

ועדת תרבות וצוות המטבח העלו שורת נימוקים לשינוי המוצע מטה , ובהם  חיסכון , נוחות בארוחה , הפחתת תורנויות ועוד.

א.    ארוחת ערב חג ראש השנה -  תיפסק הארוחה המוגשת לשולחנות . במקומה ארוחה על בסיס הרשמה מראש וחיוב לתקציב על סמך ההרשמה. הגשה רגילה ( אין קופות ) .

טקסי החג – אירוע אחד לפני הארוחה – אירוע שני אחרי הארוחה , לא יתקיים טקס במהלך הארוחה.

ב.     ארוחת ערב חג גבע ( חג המשק )   -  תיפסק הארוחה המוגשת לשולחנות . במקומה ארוחה על בסיס הרשמה מראש וחיוב לתקציב על סמך ההרשמה. הגשה רגילה

      ( אין קופות ) .

טקסי החג – אירועים לפני הארוחה/אחרי הארוחה באחריות ועדת תרבות , לא יתקיים טקס/אירוע במהלך הארוחה.

ג.       ארוחת ערב מוצאי יום כיפור.  הארוחה בסיומו של צום יום הכיפורים המוגשת  בחדר האכול תיפסק עקב מספר משתתפים דל.  מטבח גבע יספק מנות לארוחה זו יום קודם.  

המזכירות אישרה הצעה זו. במידה וחברים יבקשו להעלות השגות ,  ניתן יהיה לעשות זאת באסיפה ביום שני.

4.      מועמדים לתפקידים שונים – בחירות אחרי מכרזים.

א.        לרשות הבינוי  נציגי ציבור:  עופר שוורצמן,  חגית גוריון, אורטל יעקבסון, דליה זבולון, יוחאי לימור, אילן לב,  ענת נצר, מתי לוסטיג, אופיר אורן.

9 מועמדים על  8 מקומות.  כל מועמד צריך רוב רגיל  , השמונה שיצברו את מירב הקולות וכל אחד מהם לפחות זכה ברוב רגיל  יהוו את נציגי הציבור לרשות הבינוי.

בשל רגישות נושאי הבינוי והרצון ליצור הצבעה רבת משתתפים  – המזכירות ממליצה לבצע הצבעה בקלפי ( למרות שהתקנון מאפשר הצבעה באסיפה ).

ב.         הנהלת מוסך נציגי ציבור – זהר ברג , יואב גלילי :  שני מועמדים על מקום אחד.  הבחירה מצריכה רוב רגיל והזוכה במירב הקולות יבחר ( אסיפה  - קלפי ) .  

הנהלת מש"א  : נציג ציבור עובדי חוץ – ברכה רבי.  נציג ציבור – מורן שבילי 

( אסיפה  - קלפי  רוב רגיל).

יו"ר ועדה לביטחון סוציאלי – יואל פרנס ( אסיפה – קלפי  - רוב רגיל).

מזכירות נציגי ציבור -   בעז ענבר, נתי רכט, חנה גרייצר, יואב גלילי:  4 מועמדים  3 מקומות  בחירה ברוב רגיל  3 הזוכים במירב הקולות נבחרים למזכירות.

שבת שלום – יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף