הבהרה בתגובה לאסנת - יורם אלוני

הבהרה בנושא צי רכב

 

לאור הכתבה בנושא צי רכב החזקתו/גילו, אנסה לנהל באמצעות הדף דיאלוג עם הכתבה ואף אוסיף, ראשית אני בעד ביקורת ובעיקר ביקורת בונה.

לעצם העניין, מרכיב חשוב ביכולתנו להגיב לתקלות ברכבים מושפע במידה רבה מהתקשורת עם ציבור הנוהגים/נוהגות. במידה והתגלתה תקלה ,יש לדווח על כך במהירות האפשרית ליורם ידין ויורם אלוני. יש להחנות את הרכב התקול ליד המוסך בלבד!  חנייה במגרש החנייה המרכזי ליד הסידור ללא דיווח בזמן אמת מזמינה את המשתמש הבא לקחת לנסיעה רכב תקול. במקרים רבים הדיווח מתבצע בפיגור של מספר שעות/ימים באופן אקראי, לדוגמא ליד שולחנות ההגשה העצמית או בפגישה אקראית על אם הדרך.

התנהלות כזאת לא מביאה לתגובה מהירה והולמת. נדמה לי שזו לא דרישה מוגזמת לדווח בזמן אמת על כל תקלה שזוהתה ברכב, תקלות קורות אף ברכבים חדשים... מה לעשות, על אחת כמה וכמה ברכבים שמאחוריהם 400.000 ו 500.000 ק"מ.

לפיכך הכנסנו נוהל שהרכבים נכנסים לביקורת במוסך כל 5.000 ק"מ ולא כפי שהחברות דורשות כל 10.000 ק"מ. אנחנו מודעים לכך שהרכבים מחליפים לא מעט ידיים במשך יממה אך אין ביכולתנו לנהל תצפיות מעקב בשטח מגרש החנייה לאורך כל היממה! קצת אחריות נדרשת גם מציבור המשתמשים. אנו עושים מאמצים לא קטנים לתחזק את הרכבים במצב תקין ובטיחותי.

לפי כך אנסה להגיב בקצרה לסעיפים בכתבתה של אסנת:

ברמה העקרונית איננו מוציאים מהמוסך לשימוש רכבים תקולים!!! , קורה וקרה שרכב יצא מהמוסך כאשר התקלה לא אובחנה וחזרה על עצמה .במקרה זה הרכב מוחזר מידית למוסך לתיקון נוסף, עובדה זו אינה מצביעה על זלזול וחוסר התייחסות לבעיה.

סעיף המתייחס לשמשה סדוקה ברכב, הסדק לא אובחן ע"י המשתמשים/משתמשות וכן לא  ע"י האחראים על התחזוקה. ביום שהופיע סדק על שמשת הרכב ודווח על כך , הרכב

הוצא מהסידור וכעבור 12 שעות השמשה הוחלפה והרכב חזר לסידור.

תקלות שבשגרה – "נוריות אזהרה" כלשון הכתבה , יש להתייחס לנוריות אזהרה כתקלה קיימת ויש לדווח על כך לגורמים המקצועיים, להחנות את הרכב במוסך ולסגור את הנסיעה במחשב של הסידור .

שלטי הרכב – ברכבים שבהם השלט לא מתפקד , הדבר ידוע ותוקן עשרות פעמים בעלות גבוהה , הנושא בטיפול ומחשבה לעתיד.

ריענון צי הרכב – הנושא עלה מידי שנה לשולחן הועדה הכלכלית בעת עריכת התקציב, נדון ולצערי לא מתקדם בקצב הראוי.

ניקיון הרכבים – רכבי צי הרכב נכנסים לשטיפה ושאיבת פנים המכונית ,אחת לשמונה ימים. עלות הכספית הנגזרת מכך, עומדת על 48.000 ₪ לשנה , סכום מכובד.

לצערנו , למרות העלות הכספית המושקעת בכך , התייחסות לניקיון הרכבים ע"י ציבור המשתמשים אינה מספקת.  פגיעות ברכבים – הרכבים פגועים . כמובן הפגיעות נעשו בידי "אחרים" ,אין דיווח , אין לקיחת אחריות (זה לא בלקסיקון שלנו). במתכונת זו אין באפשרותנו לאכוף נושא זה ברצינות לסיכום , יש לא מעט לעשות לשיפור , עזרו לנו לשמור על צי הרכב. הרכבים הם רכושנו.

ותודה לאסנת

.                                                                                                  כתב: יורם אלוני

מופיע בעלון:
תגובות לדף