ממש"א - אלון קרל


 

05/08/2016

 

להלן מכרזים לתפקידים בגבע, חדשים ותזכורת לאלו הפתוחים, עדיין.

חברים המעוניינים, מוזמנים להציע שמות של מועמדים.

חדש

רשות הבינוי

בעקבות התפטרות כלל חברי ועדת הרשות, בתקופה מוקדמת, ובהמשך לבחירתה של כרמלה גלילי לתפקיד יו"ר רשות הבינוי, ועל פי תקנון הרשות, לעניין חברי הועדה, נציגי הציבור

מבוקשים מועמדים לתפקיד נציג ציבור ברשות הבינוי, סה"כ נדרשים שמונה ( 8 ).

בשל דחיפות ומורכבות הנושאים, שעל הרשות לטפל.

מכרז זה יהיה פתוח לכל השבוע הבא, בלבד, עד ל – 12/08.

********************

הועדה לביטחון סוציאלי

לאחר שנים רבות, בהם לא הייתה תחלופה בועדה, מה שמרמז על פעילות מבורכת ואחראית של חברי הועדה, הוחלט לנהל מכרז.

בשלב הראשון

1.     יובא לבחירה תפקיד יו"ר הועדה, בחירה בקלפי. המעוניינים מוזמנים להגיש מועמדותם.

2.     יובא לבחירה רכז הועדה, מינוי בהנהלה כלכלית. המעוניינים מוזמנים להגיש מועמדותם.

בהמשך יובאו למכרז ובחירה שלושה ( 3 ) נציגי ציבור.

********************

עדיין פתוחים וממתינים למועמדים

(כל אלו פורסמו ב – 29/07/16)

1.     הנהלת מוסך – 1 נציג ציבור, בחירה בקלפי.תאגיד השקדים (מכון קילוף פיצוח) – 1 נציג ציבור, בחירה בהנהלה כלכלית

2.     מזכירות גבע – 3 נציגי ציבור, בחירה בקלפי

3.     הנהלת משאבי-אנוש – 1 נציג ציבור + 1 נציג מעובדי החוץ

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף