משולחן המזכירות - יאיר קארו


תמצית מישיבת מזכירות מס' 11-  2.8.2016

1.     דיווח שוטף   : יאיר מסר סקירה קצרה על חלק משורת נושאים שנמצאים בטיפול ובהם : הכנת מתווה "לטיפול בתאונות/מחלות" , מיפוי דירות על ידי רשות הבינוי  , עדכון קצר מפעילות ועדת צעירים ,  תחילת תהליך הבחירה של הועדה לביטחון סוציאלי , שימוש במקרקעין , חובות חברים וצעירים , התקדמות לבחירת נציגי ציבור ברשות הבינוי , הסכם האורווה  ועוד.

2.     ועדת חובותיאיר עמית מסר דוח תקופתי של ועדת חובות לגבי הטיפול והשליטה בחובות חברים וצעירים.

3.     ועדת קליטה  -  זיוה רכט מסרה דוח מספרי ושמי על כל המועמדים המיועדים  לחברות – 10 במספר , על כל הנקלטים ( חלקם מועמדים ) שאינם עולים לחברות בהצבעה הקרובה – 28 סה"כ מהם 10  מיועדים להצבעה ל-מועמדות.  ועל 14 איש הנמצאים ברשימת מועמדים לקליטה. 

א.     התקיימה הצבעה אישית על כל נקלט ברשימה של 10  נקלטים העוברים להצבעה למועמדות שתיערך במחצית ספטמבר . 

ב.     רשימת  14  הממתינים בתור לקליטה  - מלמדת כי עוד רבה המלאכה.

שבת שלום – יאיר

**********


צילום אבשי בן-יהודה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף