ממש"א - אלון קרל


 

29.07.2016

מכרזים שנסתיימו

יו"ר רשות הבינוי– נבחרה כרמלה גלילי,  ברכות ובהצלחה בתפקיד

 

הנהלת מש"א– נבחרו : הילה לנדאו– תחום השכלה,  אלזבט רם– עובדי חוץ,   זהר ברג– נציג ציבור.

ברכות לנבחרים ועשייה מבורכת

מכרזים חדשים

הנהלת מוסך

להשלמת ההנהלה חסר נציג ציבור – 1.

חבר\חברה המעוניינים להיות שותפים בהנהלת המוסך, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד. תקופת כהונה –4, בחירה בקלפי.

הנהלת מוסך הוקמה בתחילת 2015 ועברה מספר "גלגולים" עד היום.

 מטרת ההנהלה היא : ליווי ובקרה על הפעילות במוסך, חשיבה בנושאים שעל הפרק, דיווחים שוטפים, אישור ובקרה תקציבית, תוכנית השקעות ועוד.

הועדה מורכבת, בעיקר, מבעלי תפקיד הקשורים לפעילות או סובבים אותה : מרכז-משק, גזבר, מנהל המוסך, מרכז ועדת רכב, מנהל מש"א, נציגי ציבור – 2.

תאגיד שקדים (מכון שקדים, קלפ"צ)

להשלמת הנהלת תאגיד השקדים, חסר נציג ציבור- 1.

חבר\חברה המעוניינים להיות שותפים בהנהלת התאגיד, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד. תקופת כהונה – 4, בחירה בהנהלה הכלכלית.

הנהלת תאגיד השקדים מונה  את הבאים : יו"ר התאגיד –מרכז משק, יו"ר הנהלה כלכלית, גזבר, נציגי ציבור –4, מנהל הפעילות.

מזכירות גבע

למזכירות גבע נדרשים נציגי ציבור – 3.

בעקבות סיום תקופת כהונה בת – 3 שנים של : בעז ענבר, סמדר פרנס, ענת נצר.

חברים\חברות המעוניינים להיות שותפים במזכירות הקיבוץ, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד. תקופת כהונה – 3, בחירה בקלפי.

הנהלת משאבי-אנוש

מוזמנים להציע מועמדות לשני תפקידים –נציג עבודת חוץ ונציג ציבור, סה"כ 2 חברים.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף