דף 2226

 

דף מספר 2226 ט"ז בתמוז תשע"ו 22 ביולי 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

עת ניעור הגיעה. צילוםאבשי ב-י

מופיע בעלון:
תגובות לדף