ועדת צעירים - רינת גלילי

מועדת צעירים.....חברים שלום

ראשית, תודות לחברי וועדת צעירים היוצאת: מוניקה.פ,  רחלי.ו, שירה.ק, אביב. פ, רועי. ל ולסמדר פ. שעמדה בראשה.

שנית, תודה שבחרתם בנו ללוות את הצעירים שלנו במסע ההתבגרות, בתקופת חיים המתאפיינת (בהכללה) בהתנסויות, פיתוח זהות ועצמאות, התלבטויות, מעברים ושינויים תכופים.

בימים אלה, אנו לומדים את הנעשה בתחום הצעירים: נהלים, אתגרים, החלטות, איתור ומיפוי פערים בין החלטות, זיהוי חוזקות וחולשות, מה רלוונטי למציאות החיים הדינאמית והמסועפת של החבר'ה הצעירים ומה כבר איננו עוד. 

השבוע נפגשה הועדה. שרטטנו מתווה עבודה ראשוני, שבמרכזו בחינה מחודשת של נוהל צעירים והתאמתו למציאות המורכבת. המטרה, ליצור "נוהל עבודה" קוהרנטי,  נגיש, פשוט (ככל שניתן), ישים וניתן לאכיפה. נוהל שיהיה בהלימה עם תקנון האגודה ועם המציאות (צרכי גבע וצרכי הצעירים).נעדכן לגבי התקדמות  ונשתף לאורך התהליך.

על פי המבנה הארגוני, ועדת צעירים כפופה למנהל הקהילה ופועלת בשיתוף פעולה עם ממשקים שונים: מש"א, ועדת חינוך, קליטה, הנה"ח, תק"א ועוד.

 

לצעירים, להורים ולכל המעוניין, ניתן לפנות, לעדכן, לשתף בכל דבר וצורך.

נייד שלי: 054-6633821.......מייל: avner@kvgeva.org.il

בברכה,

רינת גלילי בשם חברי הועדה: ענת לוין, שוש זיק, ענת לביא, רינת שוורצמן, טלילה רבי, מוניקה פירסטינברג, זהר ברג.


מופיע בעלון:
תגובות לדף