משולחן המזכירות / יאיר קארו

אסיפת חברים - 11.7.2016


נוכחים :  16 חברים . יו"ר אסיפה – יאיר קארו


שאילתות/הודעות

1.   יוסף גרייצר– ילדים ללא רישיון נוסעים על קטנועים ומסכנים את הציבור.

תשובה : יפורסם בדף גבע. ככל שיהיו בידי שמות אשוחח עם ההורים .

2 .גלעד רם – מתי תכונס ישיבת מזכירות לעניין "המשך בינוי".

 תשובה: מתוכננת ישיבת מזכירות ליום שלישי הבא 19.7.2016..

 3. נמסרה תשובה בכתב שהכין מוקי ידין לשאלת רחל וייס ( מאסיפה קודמת) בדבר הנכסים הבלתי מיועדים של קבוצת גבע ונמסר הסבר קצר.

4. יאיר עמית -  מבקש להרחיב דיווח על נושאים הנמצאים בטיפול ועדות ( ככל שהדבר ניתן) .

 תשובה : יימסר דיווח מישיבות הנהלת קהילה לכשתוקם.   

5. מנהל קהילה דורון חורב – החל בעבודתו השבוע.

 

א.      יו"ר רשות הבינוי : מועמדים כרמלה גלילי ומתי לוסטיג.

             התקיים דיון .המועמדים הציגו תפישתם את התפקיד.

הצבעה על העברת שני המועמדים למשאל בקלפי 22.7.2016  :

 15 בעד 1 נמנע מתנגדים – 0 .  עובר לקלפי.

ב.      השלמת בחירת ועדת צעירים .

רינת גלילי( מרכזת הועדה ) , מוניקה פירסטנברג , ענת לביא , רינת שוורצמן , טלילה רבי , זוהר ברג , ענת לוין , שוש זיק.

הצבעה : בעד 16 נמנעים – 0 נגד – 0 . הועדה אושרה.  בהצלחה .

ג.       בחירת נציגי ציבור למש"א.

מועמדים : אלזבט רם , רחלי וייס – נציגי עובדי חוץ , הילה לנדאו – מרכזת השכלה , שירה קפלן , זוהר ברג– נציגי ציבור כלליים.

הצבעה על העברת המועמדים להצבעה בקלפי 22.7.2016 : בעד- 16 , נמנעים –,0 נגד – 0 . עובר לקלפי.

                                                שבת שלום.                        יאיר קארו.


ישיבת מזכירות

ביום  ג'  19.7.2016  -   15.00 –16.30  .

חלק ראשון : ועדה כלכלית + מזכירות ,  ישיבה פתוחה לציבור במועדון לחבר .

נושא מרכזי : הצגת סיכום רבעון ראשון 2016  גבע אחזקות  וקהילה.

 

חלק שני :  ישיבת מזכירות רגילה  17.00 -  19.00  במועדון לחבר.

נושא מרכזי :  "צוות דיור" יציג סיכום .  מוזמנים  :  רענן ,  יהודה בכר.

 

בברכה - יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף