דף מספר 2225

דף מספר 2225         ט' בתמוז תשע"ו         15 ביולי 2016

אשר היה ולא יהיה

מילים:גדעון גולן מנגינה: "הרועה הקטנה".

נכתב ב-1957 בעקבות הבאת מכונת חליבה חדשה לדיר

מנבכי ערפילי עבר קדוםשוב עולים ומתנגנים זכרונות,


תור זהב פיוטי וגם קסום

שנבלע בדור טרטור מכונות.

בשבילים

נשמעו אז סלסולי חלילים,

השתפכו במשעולים

וענו בצלצול ענבלים –

כה  רומנטית סימפונית צלילים.

הו, הו, הו, הו.....

וענו בצלצול הענבלים –

כה רומנטית סימפונית צלילים.

 

הימים לא עמדו ממרוצתם

והזמן החליף פניו, נשתנה,

תור חליל ורומנטיקה נדם

ו"כפיה" יצאה מהאופנה.

עדרים

כבר זקוקים לבנינים אדירים,

חדישים, מהודרים,

ומכונות – חליבה  בדירים

כבר השתיקו כל צליל של שירים.

הו, הו, הו, הו....

מכונות – חליבה שבדירים

כבר השתיקו כל צליל של שירים.

 

שנה לזכרו של גדעון גולן


עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו 

    עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן


עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו 

    עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il 

הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח

  ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

מופיע בעלון:
תגובות לדף