סקר עמדות על הזכויות לדיור וקרקעות של חברי הקיבוצים - פרופ. רחל אלתרמן

                                                                                                פרופ' רחל אלתרמן

https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=iw&pli=1&authuser=1#report/defaultid/a9313966w22469770p20703412/            הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי עריםFaculty of Architecture and Town planning

רחל אלתרמן, פרופסור (אמריטה)

 D.Sc., M.C.P., B.A.Hon., LL. B   

מנהלת המעבדה למחקר השוואתי בדיני תכנון ובנייה ומדיניות מקרקעין, הטכניון

AESOPעמיתת כבוד, איגוד בתי הספר לתכנון באירופה -

Founding President – International Academic Association on Planning, Law and Property Rights

 

28.6.16

שלום רב,

 

הנדון: סקר עמדות על הזכויות לדיור ולקרקעות של חברי הקיבוצים

 

ברצוני לפנות אליכם בבקשה להעביר ולהפיץ את השאלון המצורף בין כלל חברי הקיבוץ, על מנת שכמה שיותר מהחברות והחברים ישיבו עליו באינטרנט.  השאלון המהווה חלק ממחקר שאני עורכת יחד עם פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ שבאוניברסיטת חיפה).   הסקר אינו מיועד לתושבי חוץ, כגון בהרחבות.

שאלון – מחקר בנושא זכויות מקרקעין ודיור של  חברי הקיבוצים

 

הקדמה לסקר

 

מה נשתנה הסקר הזה מכל הסקרים?

 

זהו לא עוד סקר על "הקיבוצניקים". כידוע, נושא הקרקעות והדיור נמצא במצב של מחלוקות בין הקיבוצים לממשלה (ולעיתים גם בתוך הקיבוצים עצמם), וגורם למצב אל אי ודאות והחלטות תכופות הנוחתות מלמעלה.

זו הפעם הראשונה שאתם נשאלים ישירות לדעותיכם אודות נושאים אלה, החשובים לעתיד הקיבוץ ולעתידכם האישי או המשפחתי. על כן חשוב מאוד שנקבל תשובות ממספר גדול של חברות וחברים.  הנושאים מורכבים ולא שגרתיים, וחשוב להתעמק בפרטי השאלות.  אין אנו מחפשים תשובות "נכונות" או "רצויות", אלא את דעותיכם האישיות.

שימו לב: הסקר הוא חלק ממחקר אקדמי בניהולן של פרופסור רחל אלתרמן ופרופסור מיכל פלגי, ואינו מייצג גוף ממשלתי כלשהו, את התנועה הקיבוצית, או את הטכניון כמוסד. עם זאת, ניתן להניח שנושא כה "חם" יעניין את מקבלי ההחלטות ותוצאות הסקר ישפיעו, ולו במעט, על קבלת ההחלטות.

זהות המשיבים חסויה לגמרי.  

הבהרה חשובה: הסקר מתייחס להסדרים הרצויים על ידכם, ולא בהכרח להסדר הספציפי הנהוג כיום בקיבוצכם.  ענו לפי עמדתכם העקרונית.

 הסקר מיועד לחברי קיבוצים, וכן למועמדים לקליטה. הוא אינו מיועד לתושבי ההרחבות (שאינם חברים או מועמדים).

בשאלון יש 15 שאלות

יש לענות רק אם את/ה מעל גיל 18 השאלון כולל חמש עשרה שאלות,

 ויש לענות עליו ע"י לחיצה על הקישור הבא: השאלון http://www.imkforms.com/forms/zform_47561466313460

                                                                                                            בברכה, פרופ' רחל אלתרמן

מופיע בעלון:
תגובות לדף