משולחן המזכירות+לקראת אסיפה - יאיר קארו

משולחן המזכירות

תמצית מישיבת מזכירות מס' 9-  4.7.2016

א. אושרו מורשי חתימה מטעם גבע. 

     מוקי ידין ,אלי מזרחי , רענן פרנס ,יאיר קארו.

א.      סיום קדנציות נציגי ציבור  הנהלה כלכלית : אלי גורן , מנחם מזור ,

                                  גיל גוריון , מאיר רם , תמיר לוי.

נציגי ציבור מזכירות : ענת נצר , סמדר פרנס , בועז ענבר.

מכרזים לנציגי ציבור יתפרסמו בהמשך בדף גבע– הצבעה על נציגי ציבור בקלפי.

ב.      בחירת נציגי ציבור למשאבי אנוש ( הועדה המורחבת ממיזוג ועדות המשנה ) .

עוברים לדיון באסיפה ולהצבעה בקלפי : אלזבט רם  ,רחלי וייס – ( נציגות ציבור עובדי חוץ)   , הילה לנדאו– ( נציגת ציבור השכלה )  שירה קפלן , זהר ברג– ( נציגי ציבור כללים) .

ג.       המזכירות קיימה דיון ראשוני עם רינת גלילי ( מרכזת ועדת צעירים)  עם כניסתה לתפקיד.  דיון נוסף יתקיים לאחר אישור הרכב הוועדה כולה. 

*****************************************************************************************

 לקראת אסיפה - 

                                             

  ביום שני 11.7.2016 שעה 20.00 מועדון לחבר. 

 
                           1 .שאילתות והודעות

2.      המשך תהליך ( בדרך לקלפי) בחירת יו"ר רשות הבינוי : מועמדים כרמלה גלילי ,     מתי לוסטיג.

3        .בחירת ועדת צעירים : רינת גלילי ( מרכזת הוועדה נבחרה כבר

      באסיפה),  מוניקה פירסטנברג , ענת לביא ,רינת שוורצמן ,  

     טלילה רבי , זהר ברג , ענת לוין, שוש זיק. . 

4. המשך תהליך( בדרך לקלפי ) בחירת נציגי ציבור למשאבי אנוש

    ( הועדה המורחבת ממיזוג ועדותהמשנה )  : אלזבט רם  ,רחלי וייס – ( נציגות ציבור

    עובדי חוץ)   , הילה לנדאו– ( נציגת ציבור השכלה )  שירה קפלן , זהר ברג– ( נציגי

   ציבור כלליים) .

                                                                  שבת שלום – יאיר קארו


מופיע בעלון:
תגובות לדף