דף מספר 2224
דף מספר 2224         ב' באב תשע"ו         8 ביולי 2016

השובתים...


עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il, הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


מופיע בעלון:
תגובות לדף