מן הארכיון

מן הארכיון / מתוך "איגרת"-עיתון איחוד הקיבוצים והקבוצות1947

הביא לדף ערי גיל

הרהורים

מופיע בעלון:
תגובות לדף