משולחן המזכירות - יאיר קארו

משולחן המזכירות.

 

תמצית מישיבת המזכירות  28.6.2016

 

המזכירות קיימה דיון בנושאים הבאים: .

בטחון סוציאלי:  נמסר דיווח מפורט כולל טבלת נתונים על כל ההפקדות המצאות תחת פעולת הועדה לביטחון סוציאלי.

הנחיות המזכירות :

1.      קרן בעלי צרכים מיוחדים:  לבצע תהליך בדיקת מצב הקרן ביחס לסכומי המטרה שיש לצבור לכל זכאי לתמיכת הקרן,  ולהביא לאישור מדיניות שימוש בכספים עודפים שנצברו/יצברו   בקרן– ככל שיש/יהיו כאלה. כמו כן להביא בפני המזכירות לאישור ציבורי – תקנון מעודכן של הקרן לצרכים מיוחדים.

2.      בשל הזמן שעבר מאז נבחרו חברי הקרן  - יש להיערך למכרז ובחירה של חברי הועדה , זאת תוך כדי תשומת לב לבסיס המקצועי והייצוגי הנדרש בה.

3.      קרן חיים  - קופות הגמל.  המזכירות מבקשת לקבל התייחסות אריה שטראוס

     ( יועץ מקצועי לוועדה לביטחון סוציאלי)  והועדה הכספית לגבי  המשמעות הכספית ארוכת הטווח של המשך ההפקדות בקרן חיים – קופות הגמל.

הקמת קרן סיעוד: שהוצג על ידי מוקי ומנחם.

הועדה לביטחון סוציאלי מבקשת ליעד להקמת קרן סיעוד  מקור כספי

 " תיק השקעות הראל" שבניהולה.

הנחיות המזכירות :

4.      לקבל גם את עמדת הועדה הכספית  ( נקבעה ישיבה לכך בתאריך 12.7.2016) .

5.      להחזיר את התכנית לוועדה לביטחון סוציאלי לצורך בדיקתה וגיבושה עם ליווי מקצועי– על סמך ההערות שנשמעו במזכירות וישמעו בוועדה הכספית. , כולל בדיקת חלופות להקמת הקרן.

בחירת יו"ר רשות בינוי:

המזכירות מעבירה את מועמדות כרמלה גלילי ומתי לוסטיג לדיון באסיפה.

 

הרכב ועדת צעירים :

המזכירות ממליצה לאסיפה על ההרכב הבא : רינת גלילי ( מרכזת הוועדה נבחרה כבר באסיפה),  מוניקה פירסטנברג , ענת לביא ,רינת שוורצמן , טלילה רבי , זהר ברג , ענת לוין. המזכירות המליצה לגוון הרכב זה בחברים/חברות נוספים.

                                                                                             יאיר

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף