האסיפה - יאיר קארו

סיכום אסיפה  - 27.6.2016

 

1.     שאלות/ הודעות

א.        רחלי וייס: אבקש להבהיר לציבור החלוקה בין יו"ר ועד הנהלה/ מזכיר, לבין מנהל קהילה.

תשובה: יעשה (עפ"י המבנה הארגוני החדש שאושר בקלפי) והפירוט יובהר לציבור שוב, לאחר כניסתו לעבודה של מנהל קהילה.

ב.        רחלי וייס: אבקש לקבל (בשם קבוצת חברים) דף הנכסים הפיננסיים ואחרים, כולל ערכם ונזילותם היום ובטווח 3 השנים הקרובות.

תשובה: עובר לטיפול יו"ר ועדה כלכלית ומרכז משק.

2.     בחירת צוות טיפול בחובות חברים.

הצבעה: נבחרו פה אחד יאיר עמית- מרכז הצוות, ענת נצר ומנהל קהילה.

3.     אישור מועמדות דורון חורב למנהל קהילה.

הצבעה: פה אחד עובר לקלפי, אשר יתקיים ביום שישי 8/7/2016 (נדרשים 60%).

                                                                                          *************************************** 

 

                                       אסיפת חברי קב' גבע

          תיערך ביום ג'  5.7.16  בשעה 17:00 במועדון לחבר.  

         בהשתתפות חברי הנהלה כלכלית וחברי מזכירות

                      הנושא:

           אישור דו"חות כספיים לשנת 2015.

                      מוזמנים: רו"ח סילביה רוטברט- ברית פיקוח

                                   רו"ח מאיר מירן- ברית פיקוח

                                    נשמח להשתתפות ערה

                                                                      בברכה,

                                                                                     

                                                                         יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף