דף מספר 2223


דף מספר 2223  כ"ה בסיון תשע"ו  1 ביולי 2016


בני י"ג חוגגים בר-מצוהעומדים מימין לשמאל :מאי לב, לין אורן, ים גוריון, עופר לב, אלמוג אריאב, עמית שור, אורי אורן,

עידו חרפ, הראל גולן, כורעים: פז ארצי, שירה פלג


עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il, הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

מופיע בעלון:
תגובות לדף