סדר יום - יאיר קארו
משולחן המזכיר

סדר יום

תודה לחברים ולחברות על התמיכה הנרחבת שהענקתם לי לבחירתי לתפקיד יו"ר ועד הנהלה/ מזכיר.

הציפיות ברורות לי כמו גם הקשיים הניצבים בפני אישית ובפני קבוצת גבע וחבריה בכלל. אין לי אשליות בדבר האתגרים הממתינים בהמשך.

כדי לפעול צריך סדר יום המגדיר מטרות ויעדים עיקריים בשפה ברורה,שמקבל תמיכה ציבורית נרחבת, צריך מערכת ניהולית מיומנת , ויכולת לבצע את סדר היום המוסכם, הן מבחינה תקציבית ומקצועית  והן מבחינת הגיבוי הציבורי.

כדי לגבש סדר יום זה,התחלתי ללמוד את הנושאים הבאים מהיום-יום ואת אותם נושאים שיש לתת להם טיפול ארוך טווח.

כמה מהדברים שיעלו על סדר היום ניתן לציין כבר עכשיו הגם שבאופן כללי כרגע. פירוט נרחב יותר של המוצג כאן  יועלה תחילה במזכירות גבע לדיון.      

1.     הפעלת המבנה הארגוני החדש : בחירת מנהל קהילה שירכז את הפעילות השוטפת בקהילה ובשירותי הקהילה. השלמת הקמת הועדות הנדרשות במבנה הארגוני החדש -  ועדה ליזמות ופיתוח עסקי (תחת ההנהלה הכלכלית) ועדת השכרות (דירות ומבני ציבור – תחת הנהלת קהילה) .

2.     בטחון סוציאלי  - הקמת קרן סיעוד, ועבודת נשים אחרי גיל 62. שני נושאים שהטיפול בהם כבר החל . הראשון קרוב יותר לדיון והחלטה – וחשיבותו רבה הן כבסיס  ותמיכה לסיעוד בשעת צרה, והן כהסרת חסם מתהליך מעבר לקיבוץ מתחדש (ככל שהחלטה כזו תוצג ותעבור קלפי ברוב הנדרש בבֹא היום).   עבודת נשים אחרי גיל 62  היא נושא שבו החלטות גבע (הפסקה בגיל 62 כפוף לקבלת ביטוח לאומי) מכבידות על מערך הביטחון הסוציאלי (הפקדות לפנסיה ללא בסיס כספי והכנסה מעבודה) על תקציב גבע – אובדן הכנסות מעבודה, ועוד שורה של בעיות שקשורות במדיניות הביטוח הלאומי של מדינת ישראל (העלאת גיל הפרישה לנשים מ – 62 ל – 64 ) ובחסם נוסף לתהליך שינוי עתידי שיש להסירו או לצמצם אותו.

3.     השלמת בחירות מספר בעלי תפקידים – ובהם יו"ר רשות הבינוי, ובדיקת מצב נציגי ציבור בוועדות שבהן יש מקומות מוקצים לנציגי ציבור.

4.     דיור – נושא מורכב מאד, ולא אפשרי כרגע להציג כאן  תמונה יציבה של כיוון הטיפול שנע בין תחזוקה שוטפת – מעברי דירות ואיוש דירות , ועד לשאלות כבדות משקל של בניה חדשה .

5.     קליטה – ב"צנרת"מספר בקשות בשלבים שונים של בני גבע המבקשים לחזור ולהיקלט בגבע. אין למעשה מדיניות מוגדרת ברמה הציבורית , למעט פעילות של ועדת קליטה אשר נתקלת בלא מעט קשיים. לקליטה משמעויות נרחבות  - צמיחה דמוגרפית , עבודה פרנסה ומקומות עבודה בגבע או בחוץ, דיור, חינוך,  ומשמעויות כלכליות שמצריכות בירור מקצועי יותר (בשל פערים גדולים לגבי המשמעות הכלכלית) .

6.     השכרות-  נושא השכרת דירות, מבני ציבור, וחיובים שונים הקשורים בהם – הוא נושא חשוב הן כלכלית והן ציבורית ומצריך בדיקה מחודשת וקביעת מדיניות ונהלים אשר יוכנו על ידי מנהל הקהילה וועדת השכרות  בתיאום עם בעלי תפקידים נוספים (ככל שיידרש), ויוצגו לאישור ציבורי.

7.     תקציבי קהילה – ככל שניתן להבין משיחות ראשונות, אנו פועלים בתקציב הוצאות קהילה המצריך התייעלות ניכרת , ובכלל זה הצגת תכנית מסודרת לקראת תקציב 2017 וכן בדיקת אפשרות להפרטה של  תקציבים שונים .

8.     ניהול כלכלי – ענפים:  שב ועולה הצורך, שבמקביל לתהליכים הנדרשים בתקציבי הקהילה  - גם הפעילות בענפי המשק השונים תעבור בדיקה כלכלית ומקצועית (היכן שצריך) ויתקיים ריסון בהוצאות והתמקדות בהכרחי ובנחוץ. נושא זה יעלה בהמשך לסדר יום הועדה הכלכלית, לאחר שאלבן את פרטיו עם יהודה בכר ורענן.

9.     מדיניות דיווח לציבור  – נשאלתי בעבר ואני שב וחוזר על כך – עלינו לשפר רמת הדיווח ואמינותו ככל שניתן ,להימנע משפה מורכבת שמקשה על חברים להבין את המידע , ולהשיב על שאלות המוצגות לבעלי תפקידים,באופן מלא ככל הניתן (ובכפוף למגבלות אתיות או חוקיות ככל שישנן כאלו) .

 אני לומד – בראשית הדרך – יש עוד נושאים: עבודה ופרנסה – פיתוח   מקומות עבודה – בעיות פרט – חובות חברים –  ועוד . פגישות רבות ממתינות בהמשך לשמוע, ללמוד,  לקבוע סדרי עדיפויות ולגבש תכניות וסדר יום עם כל השותפים למאמץ ולנוע קדימה .

יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף