הטור של - בארי צימרמן

רבותי נברך/ בארי צימרמן

אני", כותב גיבורו של ברנר (ברומאן "מכאן ומכאן", שמאז הופעתו חלפו כבר יותר ממאה שנה), "בהנאה חריפה ותאוותנית, הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את ה'אתה בחרתנו' בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת: מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזוייפים עד לבלי השאיר זכר.

 כי הגאווה הלאומית הריקה וההתפארות היהדותית מחוסרת התוכן לא תרפא את השבר, והמליצות הלאומיות המזויפות לא תועלנה כלום." זה מכאן. אבל יש גם מכאן [ב"מכתב ארוך שלח לי"]: "איזו יהדות?! לפעמים, אמנם, נדמה לי, שבכל הקונצפּציה של חיינו, חיי העברים שבכל המקומות ובכל הזמנים, מתלונן איזה סוד מוזר, חי, כולל, מסובך, קשה, שכינתי, הסובל ומעונה, הבוער ואינו אוכּל – צפורת כלואה, מרוטה המסתירה את פניה בכנפיה ומבקשת רחמים... קדקוד-ראשי מתהפך, אחי."

הוי ברנר ברנר / איש אֵש / ציפור מתלוננת / עבְרי בּועֵר / מצד אחד לא משאיר זכר, מגרד ומוחק / ומן הצד השני / בסוד השכינתי טובל ובוכה / ואני מסתכל במתרחש אצלנו היום ומצטרף למוחקים / בלי הנאה חריפה ותאוותנית / זה לא ברנר, זה אני / אבל כשהמליצות הלאומיות מטשטשות את הזהות האזרחית / כשהמדינה עושה שרירים מיותרים / כולֵאת מהגרים / רודפת זרים / כשההתפארות היהדותית מפוררת את אחוות  היהודים / מבתרת את אחדות הניגודים / גם הכיפה מתהפכת לפסוק לאומי מזויף / רודפת באף / כיפות אחרות / מדירה נשים / מקדשת כיבושים / אומרת לרע טוב ולטוב רע / ממרקרת מלים פוגעניות במקרא / מקרקרת כתרנגול בלהות / מדמה לראות / משיח על כל גבעה / ואני, יותר ממאה שנה אחרי ברנר, אנא אני בא

ועם כל זאת, גם בי פועם / ה"נדמה לי" של ברנר / הסוד הכולל / אף אם בא לברך ונמצא מקלל / הסוד המוזר, החי / בו אני קשור אל אחי / אל יהודֵי סימן הקריאה / המושכים אותי לתהליך אבדון מתמשך / סורקים במסרקות ברזל / את קודקוד ראשי המתהפך.

************************

בין להקדיש חיים להקריב חיים/ צבי י' כסה

בין חינוך לאומי ללאומני 

אי אז בשנות ה – 50 הוזמנתי לדיון אצל בן גוריון בשדה בוקר. הוא העלה את הצעתו להקים תנועת נוער ממלכתית. האזנו ורובם ענו אמן לרעיון ונימוקיהם אתם.: הוא יגייס אלפי בני נוער לתוכנית חינוכית ממלכתית להתנדבות למדינה וכיוצא באלה.

ואני החושב הפוך אמרתי שזה רעיון פסול. למה ? הוא שאל. ועניתי: באיזו מדינה יש תנועת נוער ממלכתית? באיזו מדינה היחיד הוא חייל של המדינה? – רק במדינה פאשיסטית אדומה או חומה או שחורה. לא הייתה לבן גוריון תשובה. אני נזכר באירוע הזה כל אימת ששר חינוך מציע כי בנוסף ללימודי השואה - מגן הילדים ועד נעורים - יוזנק מערך לימוד על הקרבה וגיבוריות עם פצועי מלחמות כסמל. רעיון זה פסול עשרת מונים מרעיון תנועת הנוער הממלכתית כי הוא מקטגוריה לאומנית פאשיסטית (לא לערבב עם נאציזם) העולם כולו רשע

הרעיון פסול ברמה הממלכתית הוא מסרס את הצופן הציוני לשחרר את העם הזה מהחרדות והחורבנות ההיסטוריים ולהמירם בתודעת ריבונות, חופש וביטחון אישי ולאומי. והנה מציע שר חינוך להטמיע - מתינוקות ומעלה - תורה אחרת: שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורות אמך, גננותיך ומוריך: העולם כולו רשע וכולם רודפים לנו. היוונים בחנוכה וויזתא בפורים ופרעה בפסח והרומאים בל"ג בעומר והגרמנים בשואה והאנגלים במנדט. והמצרים במלחמת כיפור. והפלשתינים והערבים ואובאמה וקרי והאיראנים והאירופים. ואף עם לא בא לעזרתנו. ורק האח של אודי שלנו שנפצע במלחמה ובא לספר לנו, הוא וחבריו שהקריבו את חייהם מצילים אותנו

במרץ 1948 נהרגו בבית קשת 7 חברים. הזעיקו אותנו מ"כדורי" לשלהי הקרב למצוא אותם. בשבעה ציוו עלי לומר דברים לזכרם. בסיום דיקלמתי: נדע ללכת בדרכם. קפץ יענקל'ה יוגב (ז"ל) וצעק: תלך אתה בדרכם. ובשלוש מילים חיסל את הקלישאה. ושר חינוך רוצה שילדי ישראל יגדלו בצל החורבנות במקום לאור התקומה

סיפור עקידת יצחק ניסיון אמוני או מהפך תרבותי

ברמה הרעיונית הצעת השר פסולה. היא סותרת אחד היסודות הנשגבים של הציביליזציה העברית. סיפור עקידת יצחק הוא העניין לכאן. מתרצים שאלוהים ניסה את אברהם. הפענוח שלי: זה לא היה ניסיון שהרי אלוהים ידע שאברהם יעמוד בו. עקידת יצחק הוא אירוע מכונן של מהפכה אנושית, תרבותית, חברתית, חינוכית. אברהם לשיטתו חייב לשים קץ להקרבת ילדים לאלים. איך מחסלים את הנורא הזה, מי שמך? .– אני אברהם הלכתי להקריב את בני ויצתה בת קול "אל תשלח ידך אל הנער". והנה גדולת המסר: אדם איננו קורבן ואין דורש ממנו להיות קורבן. ומכאן, שימו לב! אין אף אידיאה שאדם צריך להקריב את חייו למענה . יש רק אידיאה ראויה שאדם צריך להקדיש את חייו למענה. על הזכות להקדיש חיים למטרה ראויה צריך להגן גם במלחמה. ובמלחמה נפצעים ונהרגים. אבל, הם לא קורבנות של הרעיון אלא מגיניו, והציביליזציה שלנו ניסחה: "קידוש השם" ולא קורבן השם. אשר על כן חינוך ראוי הוא החינוך להקדיש חיים לרעיון ולא למות כקורבן למענו. לא הייתה בציביליזציה העברית איסלמיסטיות. בצביליזציה העברית אין חטא קדמון ואין גורל. יש תיקון עולם להקדיש חיים למענו. ראוי ששר החינוך יבטל תוכניות להפחיד ילדים מגיל הגן ובית הספר

ועל ערכת החינוך בתיכון צריך להוסיף וללמוד את האירוע המופלא; בשנות השואה שישה מיליון נכלאו להשמדה בידי הנאצים, 10 המיליון היהודים החופשיים שלחו למלחמה 1.5 מיליון חיילים. לאמור 15% מהעם החופשי. לא היה דבר כזה בכל עם אחר. לא זכינו מההפקר

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף