סיכום ישיבת מטה המוא"ז ומטה גבע

8/6/2016

סיכום פגישה מטה המועצה  מול מטה גבע בנושא שרותים לתושב

הפגישות יתקיימו פעמיים בשנה.

מנהלי הפעילויות והתחומים יצברו נושאים אשר אינם מקבלים מענה במהלך העבודה השוטפת.

תיקון כבישים :

יתבצע תיקון כביש היקפי של בורות ובעיקר בחלק המערבי היכן ששקע קו הביוב – בטיפול של רענן

עלתה בקשה לריבוד אספלט לקטע החדש של הכביש ליד בית קברות, הבקשה היא להחליף את התיקון של הכביש כניסה ע"י נת"י בכביש ההיקפי - בני סגל מהנדס המועצה יבדוק.

קולחי גלבוע :

קולחי גלבוע יתאמו עם רשות ניקוז ריסוס יתושים בוואדי סידר כחלק מהטיפול השותף.

מנהל השרות לתושב:

סגן ראש המועצה וראש מנהל השירות לתושב - דודי בונפיל

 נייד: 050-7748500,משרד – 6533374,dudi@hagilboa.org.il

יעביר חומר בנושא ויופץ בין המשתתפים – בטיפול של נעמה.

מגרש משחקים:

המגרש הראשי אינו תקני, המועצה תכין תכנית שדרוג של הגן שתתפרס על פני 3 שנים . כאשר המימון הוא 70/30 – טיפול של ערן גל.

תאורת רחוב:

החל מ 1/1/2016 המועצה תשלם על תאורת הרחוב – טיפול של אלדד.

מוקד שרות 109:

מוקד השרות למוקד המועצה, מטפל בקבלת פניות מהציבור 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, בנושאים שונים: תברואה ואיכות הסביבה, אחזקה, הנדסה, תאורה, חינוך, הסעות, מידע לתושב, פרסומים ואינפורמציה כללית, מוקד מצוקה, ביטחון ועוד.טלפון מוקד הגלבוע: 04-6071122

גבע הוא הישוב שמשתמש בשרות הכי מעט. יש אפליקציה לטלפון של לפתיחת קריאות מוקד– נעמה וטל יזמינו את מנהלת המוקד להדרכה עם הגורמים בגבע ויתפרסם בדף השבועי.

פרויקט הילה – יחידה לקידום נוער:

אושר תקציב לשיפוץ כיתות לימוד נוספות, המועצה מבקשת מגבע להקצות מבנה נוסף לפרויקט. – בטיפול של רענן (עד לכניסת מנהל קהילה).

אולם ספורט :

האולם בשימושי המועצה ויש הסכם שימוש , - אלדד יטפל בחידוש ההסכם ובמימושו.

מגרש טניס:

גבע פנתה למועצה להפוך את מגרש הטניס למגרש מיני פיץ', המועצה תסייר במקום ותנסה לגבש תכנית – טיפול של זהר.

צו הארנונה :

ראש המועצה עובד נור סקר את הנושא של צו הארנונה גם בשינויי הסיווג וגם מול הצו החדש – טיפול של אלדד.

צח"י :

רון וייס העלה את חוסר הטיפול בנושא מצד המועצה , עובד נור התייחס ואמר שהנושא הוא באחריותו – סוכם שרון ייפגש עם עובד ביחד עם מח"ט האזור.

את התוצאות של הפגישה יביא רון לצוות צח"י גבע.

רשם: רענן., צילום: דן פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף