תזרים - אלי מזרחי, רענן פרנס

תזרים

כבכל שנה הגענו לתקופה הלחוצה מבחינה תזרימית המאפיינת את הרבעון השני והשלישי.

רבעונים אלו מתאפיינים בלחץ משני כיוונים:

בצד המשקי -  צרכי המימון של החקלאות בשיאם, בעיקר עובדי קבלן, מים ואנרגיה.

בצד הקבוץ – חופשת הקיץ של בתי הספר, זמן פעילות קייטנות ונוער במהלך החופש הגדול.

עונת הנסיעות והטיולים לחו"ל, הוצאות מים ואנרגיה שגדלות פי 3-4 ביחס לחודשים אחרים וכן גידול בעלות העבודה המאפיין את התקופה לשירותים אחרים ( מצילים , מדריכי ילדים ונוער וכדומה).

את התקופה הזו נעבור גם השנה במספר צעדים שננקוט חלקם תלויים בנו וחלקם לא.

1.     בקשה להקדמת תשלומים מלקוחות.

2.     מיצוי מירבי של ימי אשראי ספקים.

3.     גיוס מימון ביניים בתאגידים העיסקיים לצרכים שוטפים בלבד.

4.     ניצול מסגרות אשראי מירבי.

5.     הקטנה ודחייה של הוצאות בקהילה ובכלל זה מימוש יתרות נצברות בתקציבים האישיים.

·        מקופת הבית לא ינתנו שיקים בסכום העולה על 5,000 שקלים לחודש תאריכי פדיון יהיו בכל 28 לחודש בלבד.

·        בקשה להעברות לחשבונות בנק של יתרות שנצברו לא תיעננה במלואן, תשומת לבכם שמדובר על יתרות שנצברו ולא על יתרות שוטפות אותן נמשיך להעביר באופן סדיר.

·        מזומנים בקופת הבית יהיו בהתאם ליתרות בחן הבנק.

·        ונזכור שכמו תמיד גם הרבעון השני והשלישי עוברים...

אלי מזרחי , רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף