הודעות לדף

 

 מזל טוב

לריה ויסמן

ליהודה

ולכל המשפחה

להולדת הנכד

בן לשני  ואילן

 

מזל טוב

ליוסקה וחנה גרייצר

ולכל המשפחה

להולדת הנכד

בן לעידן וטל

*****************************

הודעה מהאופנטיק

ביום שישי  24/6 תתקיים תערוכת בגדי-ים באופנטיק בשעות 09:30 – 13:00

קח-תן

באתר האינטרנט של גבע קיים מדור "קח-תן" כדאי לבקר באתר ואולי למצוא פריט כמוהו חיפשתם וכן להציע פריטים שאין לכם צורך בהם.

*****************************

הנהלה כלכלית (וועד אחזקות)

ישיבה פתוחה – החברים מוזמנים.

תיערך ביום ג' 14.6.16, במועדון לחבר.

סדר יום:            

1.     בקרה – דוחות שנתיים וסקירה כללית

מוזמנים: יוסי כץ–יו"ר בקרה

 

רענן פרנס, יהודה בכר

מופיע בעלון:
תגובות לדף