משלחן מרכז המשק - רענן פרנס: אורווה

משולחן מרכז המשק

 

אורווה

 

בישיבה האחרונה של ההנהלה הכלכלית אושר הסכם המעביר את הפעילות של האורווה למפעיל, בימים האחרונים נחתמה העסקה והיא תתחיל ב 1/6/2016.

ההסכם הוא עם משפחה מנצרת אשר מחזיקה מספר סוסים בפנסיון אצלנו מזה מספר שנים, ולגלעד יש הכרות אישית איתם.

בפעילות השוטפת אין אנו אמורים להרגיש שינויים , גלעד ימשיך לעבוד ולנהל את האורווה.

משפחת אבו מאהר מעוניינת בטיפוח וגידול של הסוס הערבי וזה יהיה עיקר הפעילות.

באשר לפעילות של חוגי הרכיבה, במידה וגבע תהייה מעוניינת לשמר את הפעילות, בין אם להחזיק סוסים באורווה ואו לשכור שעות רכיבה, עומדת לנו תקופה של 3 חודשים להחליט. את הדיון נקיים עם ועדת חינוך וחברי המזכירות.

אני רוצה לאחל הצלחה משפחת אבו מאהר לגבע ולגלעד בפעילות האורווה.

תקציר עסקה :

1.     ייחתם הסכם במסגרתו הקיבוץ ייתן לחברת אבו מהר לניהול ויזמות (1999) בע"מ ("המפעיל") את הזכות להפעיל את האורווה תמורת תשלום, לרבות שטח המנאז' ושטח פתוח נוסף.

2.     המפעיל יוכל לרכוש את המלאי/ציוד המצויים באורווה בתשלום ובתנאים שיסוכמו עם הקיבוץ.

3.     סוסי הקיבוץ– תהיה תקופה של 3 חודשים במהלכה הקיבוץ יפעל כדי להוציא את הסוסים מהאורווה (ע"י מכירתם או בדרך אחרת), בתקופה זו הקיבוץ לא ישלם למפעיל על אחזקת הסוסים.

4.     סוסי פנסיון – המפעיל ייכנס בנעלי הקיבוץ לגבי ההסכמים שהקיבוץ חתם בזמנו עם בעלי סוסי הפנסיון המצויים באורווה.

5.     המפעיל ישאיל לקיבוץ סוסים שלו לטובת עריכת חוגי הקיבוץ ופעילויות של הקיבוץ, ע"פ דרישת הקיבוץ.

6.     הפעילות באורווה תנוהל ע"י גלעד רם בשכר כמו כן, ישנם סעיפים בהסכם המבטיחים בשוטף את זכויותיו של גלעד מול המפעיל.

7.     תקופת ההסכם הינה למשך 5 שנים עם אופציה להארכה ל – 5 שנים נוספות.

8.     המפעיל יהיה רשאי לסיים את ההסכם בתחנת יציאה שתחול בכל שנתיים (דהיינו, אחרי שנתיים, ארבע, שש, שמונה שנים), בהודעה של 60 יום מראש.

9.     המפעיל ישלם את כל התשלומים השוטפים החלים על האורווה (כגון: ארנונה, חשמל, מים ......).

10. במידה והמפעיל יבחר לבצע השקעות באורווה (למשל שיפוץ וכיוצ"ב), הדבר ייעשה רק באישור הקיבוץ ובתנאים שיסוכמו מראש עם הקיבוץ.

רענן פרנס.
מופיע בעלון:
תגובות לדף