מש"א - מכרז למשרות

 


מאי, 11 - 2016

חלף הלך לו הפסח ומתקרב יום עצמאותנו

תפקידים לאיוש בגבע

*    ריכוז ועדת ביקור הורים\בנים בחו"ל

איימי אלוני שנושאת בתפקיד, מזה זמן רב, הודיעה על החלטתה לסיים את ריכוז הועדה.

חברים \ חברות המעוניינים לרכז את הועדה, מתבקשים לפנות למש"א. אישור מינוי לתפקיד – במזכירות. הפעילות של הועדה נעשית ביחד עם חברי הועדה: ריצ'ארד אברהם, מאיר רם, אירית לב, מזכיר גבע.

*    ריכוז ועדת דור צעיר

סמדר פרנס, מסיימת קדנציה בחודש יוני – 2016. סמדר אינה מעוניינת להמשיך, לתקופה נוספת.

חברים \ חברות המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות למש"א.אישור מינוי לתפקיד – במזכירות. תחת אחריות וטיפול רכז הועדה, השכרות בקהילה, בעיקר לבני ובנות גבע.

הפעילות של הועדה נעשית ביחד עם חברי הועדה : מוניקה פירסטנברג, רחלי וייס, שירה קפלן, אביב רון, וזהר ברג.

*    יו"ר ועד הנהלה \ מזכיר גבע

בהמשך לשינויים שנתקבלו בקלפי לגבי הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני.

על היו"ר ועד הנהלה, להיות חבר\ חברת הקיבוץ, בלבד. חברים המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות למש"א ולהגיש מועמדותם.  (הגדרת תפקיד, בהמשך)

*    מנהל\ ת קהילה

בהמשך לשינויים שנתקבלו בקלפי לגבי הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני.

תפקיד זה פורסם בכלי תקשורת שונים, מחוץ לגבע, ובקרוב ייחלו ראיונות למועמדים. חברים המעוניינים, עדיין, להגיש מועמדות לתפקיד, מוזמנים לפנות למש"א.

*    יו"ר רשות הבינוי

תפקיד שאינו מאוייש, מזה זמן. עדיין ממתינים לאדם \ חבר \ חברה מתאים לתפקיד. צוות האיתור, ערך מספר ראיונות, הן בפניות ייזומות והן למעוניינים, אך כאמור לא מצא את המתאים לתפקיד, עדיין.

הנהלת משאבי-אנוש

כזכור הנהלה המאגדת בתוכה את הועדות: מינויים, עבודת חוץ, השכלה ומש"א.

דרושים מספר חברים (2 – 3) כחברי ההנהלה, נציגי ציבור, מוזמנים להציע והגיש שמות.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

***********

פרסום בתאריך _11.05.16____

מבוקש חבר\ה קיבוץ לתפקיד

יו"ר ועד הנהלה\מזכיר– קבוצת גבע

כללי : יו"ר ועד הנהלה\מזכיר, הינו חבר האגודה השיתופית גבע. תפקידו וסמכויותיו, הינן כפי שמופיע בתקנון האגודה השיתופית – גבע.

הגדרת תפקיד :

ü     כינוס וקביעת סדר יום, כולל כתיבת הפרוטוקול ופרסומו לציבור, הן של המזכירות והן של האסיפה.

ü     עדכון סטטוס התושבים בקיבוץ, כולל נקיטת פעולות ליישום, רישום ויידוע הרשומים בפנקס התושבים. במסגרת זאת גם הודעות למי שחברותו פקעה.

ü     משמש כנציג רשמי של קבוצת גבע ועסקייה, למול רשויות מדינה, ולפי העניין.

ü     משמש כמתאם פעולות רבות משתתפים, קהילה ותאגידים, לפי העניין.

ü     אחריות למעקב על ביצוע החלטות ו\או קידום ביצוע החלטות האסיפה והמזכירות.

ü     ייזום וקידום תהליכי התחדשות וצמיחה בקהילה, כולל נקיטת פעולות ליישום.

ü     רשאי לפעול בכל נושא ועניין בתחומי הקהילה והעסקים, מתוקף תפקידו.

נתונים נדרשים, להתאמה לתפקיד :

v    השכלה אקדמית – רצוי

v    השכלה בתחומי חברה וכלכלה – יתרון

v    ניסיון ניהולי במערכות מורכבות וגדולות – חובה

v    יכולת העברת נושאים, לציבור רחב – אסיפה.

v    שליטה טובה בכתיבה והעברת רעיונות.

v    כישורי מחשב, ברמה טובה.

v    כושר מנהיגות.

v    ראייה רחבה וכושר למידה, מהיר.

v    יחסי אנוש ותקשורת פרט – טובה

 

נתונים נוספים למשרה :

ý    תקופת כהונה\קדנציה – 3 שנים.

ý    רב לבחירה – 60%

ý    היקף משרה – יומיים בשבוע.

ý    כפיפות ניהולית – מזכירות גבע.

ý    חבר בגופים הבאים : מזכירות, גבע אחזקות, דירקטוריון בקרה, צוות תיאום. רשימה לא סגורה)

 

 

המעוניינים להציע עצמם לתפקיד, מתבקשים לפנות למש"א או לאחד מחברי צוות האיתור, הכולל :

רחלי וייס, בלה בן ארי, עופר שוורצמן, יוסי לימור, רענן פרנס, אלון קרל.

לידיעת הציבור – במידה ולא יימצא חבר\ה לתפקיד, בדרך גיוס ובחירה בקלפי. ימונה לתפקיד חבר\ה, על ידי מזכירות גבע.

***********

פרסום בתאריך _11.05.16___

פרסום דרוש\ה

מנהל\ת  קהילה – קבוצת גבע

כללי :אחראי לניהול הקהילה בתחומים הכלכלי, תקציבי, ענפי שירות, ושירותים לקהילה.

הגדרת תפקיד :

ü     אחריות לתפעול השוטף של ענפי הקהילה, ושירותים לתושבים.

ü     בנייה, הכנה ומעקב אחר ביצוע של תקציב הקהילה, והכנת תוכנית ההשקעות בקהילה.

ü     כתובת לחברים ותושבים, בכל נושא שבתחום האחריות.

ü     מיצוי זכויות כספיות ומוניציפאליות של הקיבוץ, מול המועצה ורשויות מדינה אחרות.

ü     תיאום פעולות ואחריות לעבודת הוועדות שבאחריותו.

ü     אחראי לטיפול נושאים חברתיים, אירועים שבין החבר לקהילה או בין חבר לחבר.

ü     אחריות וקידום התייעלות בענפי ושירותי הקהילה.

ü     הפעלת הנהלת קהילה.

ü     אחריות לתקציבי חברים, חובות וכיצ"ב.

נתונים נדרשים, להתאמה לתפקיד :

v    השכלה אקדמית – רצוי

v    השכלה בתחומי חברה וכלכלה – יתרון

v    ניסיון ניהולי במערכות מורכבות וגדולות – חובה

v    יכולת העברת נושאים, לציבור רחב – אסיפה.

v    שליטה טובה בכתיבה והעברת רעיונות.

v    כישורי מחשב, ברמה טובה.

v    כושר מנהיגות.

v    ראייה רחבה וכושר למידה, מהיר.

v    יחסי אנוש ותקשורת פרט – טובה

נתונים נוספים למשרה :

ý    תקופת כהונה\קדנציה –4 שנים.

ý    רב לבחירה – 60%

ý    היקף משרה –משרה מלאה או לפחות 80% ולפחות 4 ימים בשבוע.

ý    כפיפות ניהולית – יו"ר ועד ההנהלה\מזכיר.

ý    חבר בגופים הבאים : מזכירות, יו"ר הנהלת מש"א, הנהלה כלכלית, צוות תיאום.(רשימה לא סגורה)

המעוניינים להציע עצמם לתפקיד, מתבקשים לפנות למש"א או לאחד מחברי צוות האיתור, הכולל :

רחלי וייס, בלה בן ארי, עופר שוורצמן, יוסי לימור, רענן פרנס, אלון קרל.

הפנייה לגיוס לתפקיד, מתייחסת לחברי הקיבוץ ולמועמדים מחוץ לקיבוץ, כאחד.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף