יציאת מצרים - אלי גורן

יציאת מצרים (כפי שאני מבין)

מוקדש לאורי ברזק (ידידי)

התורה הפרידה מצד אחד שמה את סיר הבשר, את עגל הזהב ואת העבדות. ומצד שני את היציאה לחרות לחופש ולצדק.

הורינו עלו לארץ לבנות חברה על חרות חופש וצדק. ואכן התנועה הקיבוצית היתה מובילת הציונות.

אחרי הרבה שנים הגענו לארבעים שנה של חזרה לעגל הזהב אל סיר הבשר ואל העבדות לרכוש ולכסף.

מאז הפכה התנועה הקיבוצית מסמל מוביל את הדרך הציונית, לתנועה נרמסת, לאסקופה נדרסת על יחסה לקרקעות של המיליארדים שקבלה מן המדינה.

נשארו מספר קיבוצים שיתופיים שעוד מרימים את הדגל של שיווין ערך האדם ושיווין ערך העבודה שהם החרות והצדק האמיתיים.

גבע צריכה להיות חלק מהם אשר עוד מובילים את הציונות החילונית.

אלי גורן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף