דף 2216

דף מספר 2216 ג' באייר תשע"ו 11 במאי 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


תפילה לשלום / ר' נחמן מברסלב


אדון השלום

מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל.

יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם

ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה,

עזרנו והושיענו כולנו שיזכה תמיד לאחוז במידת השלום,

ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב.בין כל בני אדם.

ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום, תמיד באמת ובלב שלם,

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם. ואפילו נגד החולקים עלינו,

ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך, בכל לב וגוף ונפש וממון

ויקוים בנו מקרא שכתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם אדוני שלום, ברכנו בשלום!

ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף