החורף שלא היה (בינתיים) מיכה ק.

החורף שלא היה (בינתיים..)

מזג האוויר המוזר ששנים לא נראה כמותו , לא מפריע  להמיית המשורים החותכים בחריקת שן ובחמת זעם, גזעי עצים וענפים  בפינות שונות ברחבי גבע, זה מזכיר בדיחה  מעט חבוטה מימים עברו. "ענן סערה" , ראש  שבט אינדיאני זקן ורב ניסיון הלך לעולמו.  מינו בני השבט את בנו תחתיו. עבר הקיץ הגיע החורף.  שאלו בני השבט את מנהיגם החדש:  מה טיבו וחומרתו של החורף המתקרב? ענה המנהיג חסר הניסיון וליתר ביטחון, החורף יהיה קר. מיהרו האינדיאנים ואספו עצים ברחבי השמורה.

ראש השבט החליט  לאחר זמן מה  ושוב ליתר ביטחון לנסוע לעיירה הקרובה ולהרים טלפון לשרות המטאורולוגי.  לשאלתו ענה איש התחזית שהולך להיות "חורף קר מאד!".


הצ'יף "ענן סערה"

חזר האיש לשבטו ובישר להם שהולך להיות "קר מאד". נו, מיד החלו האינדיאנים על ילדיהם ונשותיהם לקושש ענפים ומכל הבא ליד  ואף חרגו מתחום השמורה. העיקר להביא חומר בעירה לחימום.ושוב כעבור זמן מה נסע ראש השבט לעיירה  וכמקודם פנה לשירות לשמוע תחזית.עונה לו איש השרות, השנה הולך להיות החורף קיצוני, הקר ביותר זה שנים רבות.שואל ראש השבט את החזאי, איך, איך אתם יודעים זאת? עונה האיש: האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים...

******************************

לשבחם של  2 ראשי השבט, שניהם ידעו שערימות העצים הענקיות הללו משמשות בקיץ   "צימר" לנחשי ה rattlesnake   (ואצלנו לצפע).


מיכה ק.

מופיע בעלון:
תגובות לדף