עם הפנים לעתיד

עם הפנים לעתיד

הדרך הנכונה בחברה חפצת חיים לסיים מחלוקת מתמשכת היא להצביע ולהכריע. וכעת כשההכרעה מאחורינו והתקבלה ההחלטה, יש להביט קדימה ולעסוק בעתיד.

שתי משימות דחופות עומדות לדעתנו על סדר היום של גבע.

 הראשונה  - להקים ולייצב בהקדם את שדרת הניהול –  לבחור מזכיר/יו"ר ועד הנהלה ומנהל קהילה. עבודה רבה מצפה להם ובה חיזוק האמון בין חברי גבע לבין בעלי התפקידים ובין חברי גבע לבין עצמם , כמו גם קביעת סדר יום ואיתור נושאים מרכזיים המצריכים טיפול מידי.

השנייה – לפעול ביחד עם ההנהלה הכלכלית לייצוב ושיפור המצב הכלכלי. להגיש בהקדם תכנית מפורטת ומסודרת להקטנת הוצאות וחיסכון ובמקביל שיפור הרווחיות והגדלת ההכנסות בכל ענפי המשק.

על בסיס ייצוב שני תחומים אלה, ימשך התהליך להגשת מתווה או בחינת חלופות לשינוי אורחות חיים,כשהמהלך הראשון הדרוש כעת הוא הפקת לקחים על ידי הקהילה ולימוד ובחינה של נושאים שונים הקשורים לדרך שבה  צריך להיעשות תהליך העברת השנוי בקהילה.בינתיים אנו לומדים ובוחנים מספר נושאים שנחשפנו להם בחודשים האחרונים. נעלה אותם לדיון ציבורי ונפעל להמשך התהליך כאשר תפקידי המפתח הציבוריים יאוישו.

צוות הגמלאים פועל בהתנדבות והוא חפץ להרחיב את מעגליו לגילאים נוספים.צוות זה פתוח בפני כל מי שחפץ להצטרף אליו.

אנו מאחלים לכל חברי גבע ומשפחותיהם , חג פסח שמח עם הפנים לעתיד.

צוות הגמלאים.


בחזרה לקראת הופעה של "וותיקי הגבעטרון"

צילום אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף