מהנעשה בבקרה - יפתח רונן


לחג הפסח הקרוב התבקשתי על ידי העורכת לכתוב על הנעשה בבקרה:

ברבעון הראשון ל 2016 בקרה עמדה בכ 97% מיעדי המכירות לרבעון והרווח שהושג, יהיה מעל התקציב המתוכנן.

בשנים האחרונות בקרה הגדילה ומגדילה בעקביות את העברת התשלומים לקהילה, בגין עבודת חברים, פועל יוצא של תמחור עדכני וגידול בשעות העבודה המבוצעות:


מחלקת הסולנואידים עברה בשבוע לפני פסח שנוי ארגוני ופיזי המיועד לשיפור תהליכי ההרכבה, קיצור זמני התגוסה והגברת היעילות, השנוי מצריך התארגנות פיזית, ניהולית ותפעולית ואנו מאמינים כי הוא יביא לתוצאות משופרות, ערך מוסף נוסף היה נקיון לפסח שבוצע במחלקה.


מחלקת המתקנים ( פרופילים) החלה להעביר את משכנה למבנה השקדיה, ששיפוצו הולך ונשלם, החנוכה הרשמית – אחרי פסח.


קציר העומר בבקרה לשנה זו הנו שסתום מתכוונן, ייחודי למערכות דישון.  השסתום אשר פותח במחלקת הפיתוח בבקרה, הנו "שסתום חכם" הכולל מערכת כיול אלקטרונית,והנו יחיד מסוגו בעולם! השסתום החדש יועבר לייצור סדרתי בחודש הבא, לקראת תחילת שיווקו בארץ ובעולם.

יפתח רונן.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף