משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

 

"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה; חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול."

בדורנו נוסף בן חמישי, זה שאינו יודע מה לשאול. זה שאינו מתמודד עם הסיכונים הפיננסים, זה שאינו מתאים את רמת החיים ליכולות , זה שאינו קושר בין הוצאה להכנסה, זה המסתכל על עצמו ודורש מגיע לי, מסתכל באחר ושואל למה הוא ולא אני.

בהצגת הניתוח הכלכלי על ידי אוהד עובד קיבלה דרך התנהגותנו ביטוי פיננסי. שוקפו באופן בולט  סדרי העדיפות בהתנהגותנו הכלכלית עד היום - השקעה משמעותית וחשובה בחיסכון פנסיוני, קופות חיים אישיות כביטוי לחלוקת רווחים מצד אחד ומצד שני לא נותרו משאבים מספיקים לרזרבות כספיות , להשקעה בבנייה, פיתוח תשתיות ציבוריות, ועוד.

בנוסף התחדד הפער בין הכנסות מעבודה להוצאות המשותפות, אנו נמצאים באוברדרפט עצום,כזה שבשנה בה אנו נשחקים ברווחים אין לנו דרך לתקן זולת הגדלת ההתחייבויות.

האם ההתמודדות עם הפערים היא לא אחריות של כל אחד ואחד מאיתנו?

תקציב הקהילה המשותף מוגבל ! מה לנו כאשר "הצרכים" מתדפקים בדלת יום יום? ומה עם קביעת העדיפויות בתוך התקציב ?

האם יש בנו את היכולת להסתכל לטווח ארוך, לוותר כאן ועכשיו, להתאים את רמת חיינו למצב המשתנה?

הציווי  הוא "והגדת לבנך" -

על פי ההלכה בפסח  עלינו לספר ולהעביר לדורות הבאים- לבנים, את סיפור יציאת מצרים, סיפור של בחירה, אומץ, תקווה ואמונה בהצלחה, בחופש- בחיים חדשים.

מי ייתן וגם אנחנו – קיבוץ גבע נדע לעשות את ההתאמות והבחירות הנכונות לו בעת הזו, בחוכמה, באומץ ובראיה מפוכחת.

חג שמח, רענן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף