דעות2 - רבקה ארצי ; אלי גורן ; רחלי וייס

הדים מן האסיפה

 יש הסכמה רחבה מאד בציבור החברים בגבע על הצורך בשינוי באורחות חיינו. אין  כיום מי שחולק על כך. עובדה חשובה זו עשוייה להקל על התהליך.

יש אי הסכמה רחבה מאד על יעילות תפקודו של הגוף שנבחר ליעץ("אבני דרך") על תפקודו של צוות "פני גבע לאן" , ובאיזה אופן ייעשה השינוי.

המילה שנשנתה וחזרה ונשננתה שוב ושוב באסיפה שדנה בנושאים אלה, היא: אמון וליתר דיוק אי אמון. הועלו סיבות רציניות ביותר, לא מעטות ,לאוירת אי האמון שנוצרה בציבור כלפי תפקודו של צוות פני גבע לאן.

אחזור ואבהיר אחת מהן.

מזה שבועות אחדים מצפים החברים לקבל את חוברת העקרונות השנייה, לאחר שצוות פני גבע לאן הודיע בדף השבועי על חלוקתה לחברים.החוברת כידוע לא חולקה.

עתה מבקשים חברי צוות פני גבע לאן לאפשר להם להפיצה, ואף לדון ביסודיות בעקרונות השינוי המוצגים בה.

הדבר מתמיה מאד!

שהרי כל הציבור בגבע איש איש בתורו, בעת שהוזמן לפגישת "תמחור", קבל כבר את הפרוש המעשי והסופי של חוברת עקרונות השינוי, מבלי שראה כלל את העקרונות שעליו יושתת השינוי. לא ראה, לא שמע, לא ידע, לא החליט ברוב המתבקש  כפי שמחייב התקנון. ללא כל סמכות וללא כל הסכמה כבר הוציא הצוות על דעתו בלבד את  עקרונות חוברת  השינוי מן הכוח אל הפועל!?.

מה הטעם, אפוא עכשיו, לדון בעקרונות, שללא שיתוף הציבור  כבר מומשו בתהליך התמחור??? שהוא כידוע השלב האחרון והסופי לאחר שהציבור הסכים ברוב מיוחס מאד על הדרך שהוצעה לו???

טעות כזו גם אם נעשתה בתום לב, היא בבחינת :" מעוות לא יוכל לתקון".

על כן אין מנוס ממינוי צוות אחר שיעלה בפני הציבור הצעות אחרות לדרכי השינוי.

כדי להוביל את השינוי כראוי לנו , לכולנו.

רבקה ארצי.

***********************

נכנסה בי חרדה מסוימת,

כאשר קראתי את החוברת של צוותי השינוי ראיתי שאין תשובות לכמה שאלות חשובות.שאלתי את מוקי בשיחת טלפון אם החששות שלי נכונות והוא אישר.מאותו רגע נכנסה בי חרדה מסוימת שקימת עד היום. מה יקרה אם אני אהיה חסר אונים. לא קבלתי שום תשובה. הבנתי שאפשר יהיה לגלגל אותי ממקום למקום היכן שיהיה יותר זול.אז הבנתי שהצוותים שכתבו חוברת זו אינם מתאימים לתפקיד הרגיש הזה וצריך להחליף אותם. אין שום הצדקה בעולם שאני אחשוש מה יקרה אם אהיה חסר אונים.

אלי גורן

**************

ביום שישי זה נלך לקלפי להצביע.

לא נצביע האם אנחנו בעד קבוץ שיתופי או מתחדש

לא נצביע האם אנחנו בעד עצירת תהליך הברור "גבע לאן" או בעד המשכתו

לא נצביע האם אנחנו בעד פרסום חוברת העקרונות של הצוות או נגד

ביום שישי זה נלך לקלפי להצביע אך ורק על השאלה :

האם אנחנו סומכים על מובילי צוות "גבע לאן" שידאגו לטובתנו, טובת משפחתנו, טובת הקהילה? נצביע האם אנו חושבים שקובעי הטון בצוות "גבע לאן" מסוגלים להובילנו לחוף מבטחים, או שמא לא.

כעת אנו יכולים כבר לשפוט על סמך הנסיון באופן התנהלותם במהלך השנתיים האחרונות. (בבחירת צוות הליווי החיצוני "אבני דרך", בטיפולם בנושא הפנסיונרים, בנושא התמחור. אי שיתופם באופן מספק את הקהילה בתהליך, בתזמון לא נכון של תהליכים, באי בניית אמון וגישור בין אוכלוסיות שונות ועוד.)

משמעות ההחלטה להפסיק את עבודת צוות זה, היא החלפתו במובילי צוות נבחרים אחרים, בתקווה שאלה יובילו את צוות "גבע לאן" למחוזות טובים יותר מאלה שעסקו בזה עד היום.

הצבעתכם חשובה, ההחלטה בנושא זה יש לה השלכות על החיים של כל אחד מאיתנו .

חשוב להצביע ולהשפיע, רחלי וייס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף