שקיפות - מרים גיל

שקיפות

כמי שלקחה חלק בדיוני צוות "פני גבע לאן"  עד לפרסום והצגת המסקנות בפני החברים, אני מוצאת לנכון לפנות גם לחברי לצוות וגם לחברי גבע.

כדי שלא ילכו לטמיון כל השעות והמאמצים שהושקעו אני מציעה לקבל את הצעת חברי הצוות שנשארו. להמשיך בכל 5 השלבים שהציעו ככל שיידרש וכמה זמן שזה ייקח.

להפסיק מיד את ההתקשרות עם חברת "אבני דרך". שמענו אותם ומה שהם יכולים עוד להציע, חברי הצוות הגבעי יכולים לעשות. חבל על הכסף שאין לנו, לשלם להם.

כדי לבנות שוב את אימון הציבור, ואין ברירה אלא להכיר בכך, שהאימון נפגע, צריך שקיפות, לחשוף את הנתונים. כדי  לעשות זאת ולמנוע דברים כפי שנכתבו בדף 2009 ואותו ציטטה צלילה ברשימתה כתחושת חברים.

"מה שמשותף לכל  הקיבוצים המתחדשים, שכרבע מהחברים מקבלים משכורות  גבוהות ובאפשרותם ליהנות מהסבסוד הקהילתי. . . אותם החברים המרוויחים מהתהליך הם גם המובילים בד"כ את התהליך לשינוי" סוף ציטוט.

אני מבקשת שיפורסם כמה יקבלו לפי מש"א "בקרה" ואנשי "אבני דרך" ממלאי התפקידים הבאים:

מרכז-משק, מרכז ועדת-חינוך, עובד חינוך, סגן מנהל-מש"א, עובד בהנהלת-חשבונות, מנהל-רפת, מנהל-גד"ש, מנהל--דיר, מנהל-מוסך, עובד-רפת, עובד-גד"ש, עובד-דיר,  עובד-מוסך, מרכז ועדת-תרבות, ועדת-בריאות, מנהל-מפעל, מנהל מחלקה-במפעל, עובד תפ"י-במפעל, עובד רכש במפעל, מנהל שיווק בארץ, מנהל הנהלת-חשבונות במפעל, מנהל קבלרות, במפעל, עובד שיווק חו"ל במפעל, עובד במחלקת ייצור במפעל., עובד במחסן במפעל. מזכירה-רפואית, עובד-מכבסה, עובד-קיפוליה,עובדי מחלקות במפעל.

מהן ההטבות: רכב צמוד חופשי וכ"ו?

כמו-כן כל חברי צוות "גבע-לאן" כיצד סווגו משכורותיהם לאחר ההפרטה?

כשנדע פרטים אלו עלינו לפזר את הערפל ולדעת האם התחושה כפי שהייתה בציטטה לע"ל היא מוטעית ויעזור לחברים להמשיך בתהליך ברגיעה ולא מתוך תחושה שמישהו מנסה לנצל אותנו.

ברור שאי-אפשר להמשיך ללא שינוי. המציאות שחברים אינם תורמים לקהילה, לא מפרנסים את עצמם, אינם מוכנים לקחת על עצמם אחריות לא יכולה להמשך.

מצבנו הכלכלי הולך ומדרדר וגם את רמת-החיים שיש לנו היום לא נוכל להמשיך בלי הירתמות של כולם למשוך את העגלה במעלה הגבעה.

גילוי נאות. לאחר למעלה מ-45 שנה במפעל, מהן למעלה מ-25 שנה בתפקידי הנוכחי, כפנסיונרית, מה שהוצע לי: 500 ₪ לחודש ללא הגבלת מספר שעות עבודה, ככל שיידרש, או לפנות את מקומי למישהו אחר, צעיר יותר, שאולי יביא רעיונות לייעול העבודה, אם כי אין לו כמובן כל היכרות עם הספקים ואופן העבודה איתם. ואני אם ארצה להמשיך יותר לי בהתנדבות. . .

מרים גיל

מופיע בעלון:
תגובות לדף