פניה לחברים - יפתח רונן

מול מבול המאמרים, התוכחות והעצות של כותבים שונים, נזכרתי במשפט יפה, שטבע מומו  הלא הוא  שלמה מנוסי  זכרונו לברכה, לפני כמעט 40 שנים בהקשר לכותב אחר ולוויכוח אחר:

" יד קלה לו למשורר, קלה אך לא מיובלת "כך פתח מומו את תגובתו לכותב, אלו היו המטאפורות של זמנים אחרים, אבל כאז גם היום קלה ידם של הכותבים, שכן יבלות האחריות והעשייה אינן על ידיהם.

עם זאת ולאחר  ששמעתי את דברי הדוברים הרבים באסיפה ביום ב'  האחרון , ונודה כי בדבר אחד לפחות הצליח צוות  'גבע לאן' : להחזיר חיים למוסד האסיפה ולו רק לערב אחד . ובכן לאחר ששמעתי בקשב רב את הדוברים השונים בחרתי שלא להגיב לכתבות קודמות,  אלא להציע; שהיה והציבור הגבעי ייתן את קולו בעד המשך ( ולו גם תחום בזמן ) פעילות הצוות, אציע לבחור לליווי חיצוני: אדם \ אנשים שהתמחותם בתחום הגישור ויסייעו לצוות להרחיב את בסיס ההסכמה הציבורית בעד תהליך השנוי  תוך כדי הסברת עקרונותיו לציבור.

ובאופן פרקטי :

ביולי 2014 הביע רוב גדול של חברים במשאל, את רצונו הקולקטיבי בכניסה להליך שנוי, מבוסס על עקרונות המיושמים בצורה זו או אחרת, במעל 200 קיבוצים .

בצמוד לאותה החלטה, הציבור בחר במשאל,  צוות שנוי רחב.  חלק מאותם חברים שנבחרו, בחרו לפרוש מפעילות בצוות , הנותרים המשיכו בגיבוש חוברת עקרונות העונה להגדרות השנוי כפי שבוטאו בהחלטת האסיפה והמשאל מיולי 2014.

בוודאי שהמלאכה לא נשלמה, וגם נעשו טעויות ועוד ימצאו כאלו. מטרתו של התהליך הנה להסביר, לשמוע,  לשפר ולתקן את הטעון תיקון ולהסכים על החלקים שעוצבו כהלכה.

הצעת מארגני העצומה משמעותה הפסקת התהליך וגלגול הגלגל שנתיים אחורה, האם לשם אנו רוצים לחזור? האם באמת יקום מיד צוות אחר מוכשר רגיש מקצועי שיתופי ומחדש, וייקח על עצמו לקדם את התהליך שהוגדר בהחלטת האסיפה? האם לאחר פיזור הצוות  ישתנו עובדות הבסיס הכלכליות הקובעות את המציאות בה אנו חיים ?

ואם קיים אותו צוות אלטרנטיבי , מדוע אין מבין חבריו היכולים לתרום, פונים להצטרף לצוות הקיים?

אני קורא לכל חברי גבע, שיתופיים ומחדשים, צעירים וותיקים, מתנגדים וחסידים, לקחת פסק זמן ללמוד את החוברת, להיפגש עם אנשי צוות השנוי, לשמוע ולהשמיע, להציע שנויים ולהבין ניסוחים.

בתום תהליך שייקח כשלושה חודשים יוכל כל חבר להתנגד לחוברת ולהחליט על השלכתה לפח האשפה, ובלבד שיקיים את שאמר אלברט איינשטיין: " על כל אדם לשפוט ולהחליט בעצמו, על פי מה שלמד והבין, ולא על פי מה שאחרים אמרו לו."

יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף