משולחן המזכירות - ענת נצר

משולחן המזכירות

 

באסיפה רבת משתתפים מיום 11.4.2016 נמסר כי הסתיימה ההתקשרות עם חברת "אבני דרך".

שאלת המשך עבודת צוות "פני גבע לאן" הועברה להצבעה בקלפי שתתקיים ביום שישי 15.4.2016.

 - בשבוע הבא מסיימת ענת נצר את תפקידה הזמני כממלאת מקום המזכיר/ה.

המזכירות תמשיך לתפקד כמזכירות מעבר לתקופה של 3 חודשים, על פי התקנון.

יובאו לדיון רק נושאים שלא ניתן לדחותם.

חברים שירצו לפנות למזכירות מתבקשים לשלוח את פנייתם למייל  mazkir@kvgeva.co.il

אנחנו מקוים כי בקלפי השבוע יאושר המבנה הארגוני החדש וצוות האיתור יוכל למצוא מנהל קהילה מזכיר חדש.

שבת שלום, ענת נצר

מופיע בעלון:
תגובות לדף