על המצב ועל השיטה - צלילה לקס ; אלי גורן

על המצב ועל השיטה

אמש (5.4.16),בישיבת הנהלה כלכלית וחברים, הוצג בפנינו ע"י אוהד גובי (משרד רו"ח עובד גובי), המודל הפיננסי של קב' גבע.

מתמונת המצב הכלכלי/פיננסי עולה כי קב' גבע נמצאת באחד השלבים הנמוכים של סולם המשווה בין קיבוצים, בהיבט הפיננסי/כלכלי ובאחד השלבים הגבוהים בנושא הביטחון הסוציאלי.

ככלל עוסקים בנושאים הכלכליים המוסדות הנבחרים של המגזר העסקי, כאשר הציבור נדרש מעת לעת לקחת חלק בהחלטות(אסיפה/קלפי).

תמונת המצב שהוצגה מעמידה בפני כולנו, דרישות דחופות לטיפול בנושא,

בתחומים הבאים:

1.     שיפור תוצאות עסקיות במגזר העסקי.

-        באחריות מנהלים והנהלות במגזר העסקי.

2.     הקטנת גרעון הקהילה שהגיע לממדים חריגים (עפ"י הדו"ח) בכל קנה מידה.

-        באחריות המזכירות, מנהלי היחידות וציבור החברים, הנדרש לקבלת החלטות משמעותיות לצמצום הוצאות.

3.     יצירת שינוי יסודי באורחות חיינו, שיעביר לחבר היחיד את האחריות לפרנסתו   

וניהול הוצאותיו בכל התחומים.

לעניות דעתי, רק יצירת שינוי באורחות חיים ויצירת המבנה של קיבוץ מתחדש,

יביא לשיפור במצב הכלכלי הכללי ובמצב הכלכלי של החברים כפרטים.

*לפי אינפורמציה שנמסרה לי מהתק"ם, כוללת התנועה הקיבוצית כ – 270 קיבוצים.

מתוכם כ- 220 קיבוצים הם מתחדשים וכ- 50 שיתופיים.

מדי פעם מתפרסם בעיתוני התנועה על קיבוצים נוספים בהם מתקיים הליך לשינוי אורחות חיים.

*לפני שנתיים הוחל בגבע ביוזמת מזכירות וחברים, להיכנס לתהליך שינוי אשר יושלם וייכנס לתוקף, אך ורק כאשר יאושר בקלפי ברוב המיוחס ויאושר ע"י רשם האגודות.

עד אז אנו בתהליך מתמשך של הגשת הצעות, דיונים, כתיבת ניסוחים מחודשים ולמידה תוך כדי התהליך.

כותב חבר: (עלון מס' 2002) "אין החלטה בגבע על שינוי בכלל ועל שינוי דיפרנציאלי בפרט".  החבר צודק ! החלטה כזו תאושר רק בעת הצבעה על המסמך המסכם.

כסיכום לכל שלב בתהליך, מוגשת חוברת (הצעה) . בכל שלב יורדים לפרטים נוספים ומגישים מסמך מפורט יותר.

לסיכום השלב הנוכחי מגיש צוות ההגוי הצעה לחוברת עקרונות ומפרט את הליך הדיונים בה. אם תתקבל באסיפה הצעת הצוות לאחר הדיונים , יחל השלב של כתיבת המסמך הסופי בצוותים, במפגשים כלליים ובמפגשים פרטניים עם כל חבר.

*במהלך התקופה התעוררו כצפוי ויכוחים וחילוקי דעות הן לגבי עצם השינוי והן לגבי פרטים בהצעות.

לצערי גלשו חילוקי הדעות, הלגיטימיים לעצמם, לכלל יצירת דה לגיטימציה לצוות הנבחר ולחברת הייעוץ "אבני דרך", עד כדי הכפשות, הפחדות ופגיעות אישיות במובילי הצוות.

חבר: (בדף2196) "אני מציע לכולנו להיזהר שמרוב הסדרים לא יסדרו אותנו"

חבר: (בדף2195) "בכל מקום שכתוב בזמן האחרון "צוות גבע לאן", נראה שאין צוות כזה יותר והוא לא מתכנס. שלושה ארבעה חברים, ללא סמכות, פועלים ללא הצוות שנבחר. מתכון זה מוביל לחוסר הוגנות, בזבוז כסף ועוולות רבות".

חברה: (דף 2009)" מה שמשותף לכל המתחדשים, שכרבע מהחברים מקבלים משכורות  גבוהות ובאפשרותם ליהנות מהסבסוד הקהילתי שיוצא מהכיס של כולם, עניים ועשירים גם יחד. אותם החברים המרוויחים מהתהליך הם גם המובילים בד"כ, את התהליך לשינוי".

*לאחרונה חתמו 133 חברים על עצומה(תובא לדיון באסיפה) הקוראת לעצור את תהליך שינוי אורחות חיים, "פני גבע לאן" ובכך לסיים את פעילות צוות ההגוי, ולהפסיק את העבודה עם חברת "אבני דרך".

מספר חברים ששוחחתי אתם ציינו שחתמו על העצומה כדי לסיים את עבודת

"אבני דרך", כפי שהוסבר להם בעל פה ולא הבינו שמהות  העצומה  היא  ביטול מוחלט של תהליך השינוי.

יוזמי העצומה לא הציגו כל חלופה אחרת מכל סוג שהוא, בבחינת מה שהיה הוא שיהיה.

משמעות ביטול התהליך, הרחוק עדיין מסיומו, היא המשך הדשדוש במקום והמשך השקיעה החברתית והקשיים הכלכליים הן לקבוצה והן לפרט.

*אני קוראת לחברים לתמוך בהמשך קיום תהליך "פני גבע לאן".

אני קוראת לחברים לקרוא בעיון את הצעת צוות ההיגוי, להשתתף בדיונים, להציע הצעות ולהיות שותפים פעילים בתהליך של התחדשות.

אני קוראת לחברים לשמור על יחס הוגן  כלפי אלו שפועלים למען כולנו.

צלילה לקס

חברה מן השורה בהווה, מזכירה בעבר

**************

הצבעה עקרונית בעד ונגד היא הצבעה מטעה

1.    הכנסת אף פעם לא תצביע מי בעד מדינה פלסטינאית ומי נגד. משום שהחלטה תלויה בגבולות בטחון ועוד.

2.                משה שרת ז"ל אמר פעם שמי  שאומר שבאופן עקרוני תומך בך, סימן שהוא מתנגד לדעתך.

3.                אין טעם להצביע מי בעד להגיע לשמש. יתכן שכולם יצביעו בעד, אבל אחר-כך יתברר שחם שם מאוד ואי-אפשר להגיע לשם.

4.                אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

5.                הצבעה עקרונית היא הצבעה מטעה ושום מוסד דמוקרטי אמיתי לא מצביע הצבעות עקרוניות.

אלי גורן

מופיע בעלון:
תגובות לדף