משולחן המזכירות - ענת נצר

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי גבע

תתקיים ביום שני,  11.4.2016  במועדון לחבר, שעה, 20:00

סדר היום:

שאילתות והודעות

א. "פני גבע לאן":

באסיפה מיום 5.4.16 אושרה הצעת צוות האיתור וועדת חינוך למנות את רובי סינה מקבוץ רשפים לרכזת הגיל הרך בגבע.

אושרה הצעת הצוות למבנה ארגוני חדש בתיקונים קלים. הנוסח הסופי יועבר

להצבעה בקלפי שתתקיים ביום שישי 15.4.16

בישיבה ביום 6.4.16 נפגשו חברי המזכירות עם חברי צוות "פני גבע לאן".

המזכירות החליטה להעביר את הדיון לאסיפת חברי גבע שתתקיים ביום שני 11.4.16

 

************

הצעת צוות הפנסיונרים:

בעקבות פניות של חברים רבים לעצור את התהליך, שבצורה בה התנהל מזה תקופה ארוכה, מביא למתחים הולכים וגוברים, מערער את חיי הקהילה בגבע, ויוצר את התחושה כי לאופן ההתנהלות הזה אין סיכוי להגיע לכדי סיום ראוי, וככל שימשך יגביר את המחלוקות והקרע בקהילה- מוצע בזאת:

1.להודות לצוות "גבע לאן" על עבודתם עד כה ולשחרר את הצוות מתפקידו.

2. להפסיק לאלתר את ההתקשרות עם חברת "אבני דרך".

*****************************

הצעת צוות "פני גבע לאן:

אנו מביאים בפניכם את הצעתנו להמשך עבודת הצוות" פני גבע לאן" אשר יאפשר מפגש, שיח והסברים ככל שיידרשו:

1. הפצת חוברת העקרונות להצעת שינוי לחברים.

2. קיום חוגי בית בקבוצות קטנות להסברה, שיח וקבלת משוב.

3. ניסוח ותיקון חוברת עקרונות השינוי בהתאם להערות והתובנות שיעלו בחוגי הבית.

4. קיום שיח ציבורי עם פאנל נציגי קיבוצים מתחדשים.

5. הצבעה בקלפי על חוברת השינוי.

6. העבודה עם חברת אבני דרך הסתיימה!

בתום התהליך המתואר מעלה, ולאחר אישורובקלפי,  נעבור לשלב הבא שיכלול הקמת צוותי משנה,  תוך צירוף אנשים נוספים לצוותים,  שתפקידם יהיה לחקור ולדון בכל נושא לפרטי פרטים ולבסוף, להביאו שוב לדיון ציבורי.

בברכה,

צוות פני גבע לאן:

איימי אלוני, מירה ידין, דבורה בן יהודה, עופר ש., איתי לב, רועי לרון, בעז ענבר, יפתח רונן, עליזה ידין, דליה זבולון, יובל גלילי, צקי גפן, סמדר פ.

מופיע בעלון:
תגובות לדף