בחירת מרכז משק / רענן פרנס

‏18/02/2014

לחברים שלום,

לקראת ההצבעה על מועמדותי לריכוז משק, ברצוני לשתף אתכם בתפיסת עולמי בנוגע לדגשים והיעדים המרכזיים שאני מאמין שיש לקדמם במסגרת התפקיד .

אני מאמין כי יש לקיים תהליכים של שימור ופיתוח הענפים הקיימים בגבע, תוך דגש על  חשיבה לטווח ארוך, למען שמירה על נכסינו וממימוש הפוטנציאל הקיים בנו ובענפינו החקלאים והתעשייתיים. 

כדי להשיג זאת, יש ליצור עבודה משותפת ומשתפת הן עם מנהלי הענפים והן עם כלל החברים.

קיים כיום בגבע צוות הנהלה חזק ומקצועי שבעזרתו ניתן לממש מטרות פיננסיות וניהוליות לחיזוק מצבנו הכלכלי תוך ביסוס מודל ההתאגדות, חתירה להקטנת החוב, ופיתוח מקורות ההכנסה העומדים לרשותנו.

יש לשמור על רמת הוצאות והקצאת משאבים התואמת את יכולותינו והכנסותינו.

חשוב להשקיע בפיתוח כוחות ניהוליים מקצועיים מ"שלנו", תוך הסתכלות ארוכת טווח, על מנת לשמר קהילה רב דורית המתבססת על בנינו.

עבודה צמודה עם מנהלי הענפים והתאגידים, תוך קביעת מטרות ויעדים לטווח הקצר ולטווח הארוך וחתירה מתמדת להשגתם הם לתפיסתי לב ליבה של עבודת מרכז המשק ביום – יום, כשלצד זאת חשוב להמשיך ולפתח משאבים כספיים, תשתיות, ונכסים לעתיד (כמו השקעה באנרגיה סולרית) שיניבו פירות בעתיד וישמרו את חוסנה הכלכלי של גבע.

לסיכום, יש לי את הניסיון המקצועי, ההשכלה והיכולת לעמוד באתגרים העומדים לפתחנו.

מקווה לתמיכתכם ,

בברכה, רענן פרנס.

מופיע בעלון:
תגובות לדף