גבע לאן - אלי גורן

גבע לאן

1.      ביום רביעי וחמישי עברו מספר חברים ובקשו מחברי גבע לחתום על בקשה להפסקת עבודתם של חברת "אבני דרך" וצוות השינוי.

חתמו 133 חברים.

2.      כדי לבקש לכנס אסיפה  והצבעה בקלפי דרושים רק  חתימה של 30 חברים, שהם 10% מכלל חברי גבע.

בקשנו מענת נצר (ממלאת מקום מזכיר) שתכנס את המזכירות ,האסיפה הקלפי בנושא זה

3.      הסיבות שהביאו אותנו לבקש את הפסקת עבודתם של "אבני דרך" וצוות שינוי (ההצבעה תהיה בנפרד בקלפי) הן:

החוברת הראשונה הייתה הצעה לתת תקציב לגמלאים שיוחלט עליו כל שנה שהוא מופחת בהרבה מהפנסיה שנצברה לגמלאים. דבר שהתברר שאיננו חוקי.

4.      לא הוצעה שום הצעה רצינית להבטיח את סיעודם של חברים שיזדקקו לכך.

5.      לא נראה שום אופק רציני לקליטת משפחות צעירות (בני גבע) שרוצות לחזור לגבע.

6.      כל זה נעשה ע"י צוות "אבני דרך" וצוות השינוי יחד.

7.      לאחר-מכן הוזמנו חברים לתמחור משרתם והובהר שהוותק בגבע לא נלקח בחשבון בתמחור משרתם, דבר שיצר עיוותים רבים..

8.      שאותם חברים שהם בעלי הבית בגבע ולא שכירים בגבע,  גם לא ידוע מהן המשכורות הגבוהות ומהו המס הפרוגרסיבי.

9.      אלה הם רק חלק מן הדברים שנעשו ביחד עם "אבני-דרך" וצוות השינוי שבינתיים הצטמק מאוד.

10.  חברי גבע הם בעלי הבית בגבע, כך היה וכך אני מקווה שיישאר.

11.  אלה הן רק חלק מן הסיבות שאנחנו בגללן צריכים להפסיק את עבודתם של "אבני-דרך" וצוות שינוי.

12.  לאחר שייבחרו ממלאי תפקידים חדשים נחליט ביחד כיצד ממשיכים בתהליך.

אלי גורן

מופיע בעלון:
תגובות לדף