המלצה / יהודה בכר

2/18/2014

לחברי גבע שלום

ביום שישי הקרוב, תובא מועמדותו של רענן פרנס לתפקיד רכז המשק להצבעה בקלפי.

כבר עם כניסתי לתפקיד כאשר עמדה על הפרק בחירת רכז משק,הבעתי את דעתי  על החשיבות הגדולה של בחירת חברי קיבוץ לתפקידי ניהול בכירים כחלק חיוני מיכולת הקיבוץ לקיים עצמאות ניהולית שבטווח הארוך מאפשרת קיומו כישות איתנה כלכלית וחברתית.מובילה ולא מובלת.

בגבע שדרת ניהול הפכה יותר ויותר  מבוססת שכירים,מצב שמחייב אותננו לעשות חושביםולמצות כל מהלך סביר שיאפשר כניסה מחודשת של חברים לתפקידי ניהול אלה.

רענן העמיד עצמו לבחירה,ואני סבור כי מועמדותו תואמת  גישה זו. צוות האיתור שבחן את מועמדותו,מצא אותו ראוי ביותר לתפקיד,והיותו חבר קיבוץ שמוכן להכניס עצמו לעובי התפקיד הלא פשוט והתובעני לעת הזו,רק מחזקת המלצתנו זו.

שדרת הניהול בגבע בשנה הארונההתחזקה,ומאפשרת קליטת מועמדים עם פוטנציאל,גם אם חסרי נסיון כרכזי משק. אני משוכנע שרענן יקבל את כל העזרה הדרושה להבטחת כניסתו הטובה לתפקיד.

לאחרונה נבחר יפתח רונן כמנכ"ל בקרה. אני רואה בבחירת  רענן צעד משלים חשוב ובעל משמעות אף סמלית להחזרת הניהול העצמי והיפוך המגמה של יציאת חברים מתפקידים משמעותיים בענפי הקיבוץ.

נוהל ההצבעה בקלפי מחייב רוב של 60% לפחות. אני חושב שבחירת רענן לתפקיד,ראוי שתתקבל בתמיכה רחבה מאוד שתאפשר לו כניסה לתפקיד, עם  ברכת הדרך וגיבוי חזק  של מירב החברים.

שתהיה לכולנו שבת שלום והתחלה מוצלחת

בברכה, יהודה בכר

מופיע בעלון:
תגובות לדף