רפת

רפת

כ-400 פרות עבות בשר וכבדות עטין מסתופפות בצלן של סככות רחבות ידיים, כשמאווררי ענק משיבים עליהן רוח.

כל תפקידן של הפרות הוא לאכול ולתת חלב.

איכות החיים (והשלווה בכפר) תורמת 12,200 ק"ג לפרה בממוצע לשנה

 וכ-4,213,000  ליטר לשנה של הרפת כולה.

שבעה עובדים מסורים ומקצועיים מאוד חולבים אותן שלוש פעמים ביום במכון המשוכלל והממוחשב.

במחשב נרשמת כל פרה על בריאותה, תנובתה, המלטותיה ושאר פרטים הנחוצים למעקב.

כ- 85% מהכנסות הרפת באות מהחלב וכ-15% ממכירות לבשר.

כבשאר הענפים החקלאיים ישנה הקפדה על תקני איכות הסביבה ודרישות החוק בנושאים אלו.

גלריית תמונות
תגובות לדף