משולחן המזכירות - ענת נצר

משולחן המזכירות.


1.באסיפה מיום 28.3.16  אושרה השקעה בייצור חשמל סולארי "מונה נטו" (לצריכה עצמית)

2.המזכירות בישיבתה מיום 29.3.16 החליטה על חלוקת שי צנוע לחברים לחג הפסח

3. המזכירות אישרה את הצעת צוות האיתור לבחירת מרכזת לגיל הרך.

המועמדת היא רובי סינה מקיבוץ רשפים. המזכירות ממליצה לקבל את בקשת ועדת חינוך לאשר את המועמדת לתפקיד באסיפה ללא צורך במשאל בקלפי.

4. התקיים דיון בהצעת הועדה שנבחרה באסיפה, להציע מבנה ארגוני חדש. ההצעה אושרה בתיקונים קלים והנושא יובא לאסיפה ביום שני 4.4.16 .

5. עצומת חברים להפסקת פעילות צוות "פני גבע לאן" הוגשה למזכירות.

להלן נוסח העצומה:

"אנו חברי גבע החתומים מטה מבקשים כינוס אסיפה מיוחדת על פי סעיף 89 לתקנון האגודה השיתופית גבע-הקובע כי בתוך 30 יום מהגשת מסמך זה, עם חתימות 10% מחברי גבע (30 חתימות)

יכונס דיון מיוחד באסיפה בנושא הפניה.

הצעה לדיון: בעקבות פניות של חברים רבים לעצור את התהליך, אשר בצורה בה התנהל מזה תקופה ארוכה, מביא למתחים הולכים וגוברים ומערער את חיי הקהילה בגבע, ויוצר את התחושה כי לאופן ההתנהלות הזה אין סיכוי להגיע לכדי סיום ראוי, וככל שימשך יגביר את המחלוקות והקרע בקהילה- מוצע בזאת:

1.להודות לצוות "גבע לאן" על עבודתם עד כה ולשחרר את הצוות מתפקידו.

2. להפסיק לאלתר את ההתקשרות עם חברת "אבני דרך".

אנו מקוים כי אישור המהלך המוצע בקלפי ביחד עם שיקום המערכות הציבוריות בגבע והאמון בהם-יאפשר בעתיד לחזור ולעסוק בשינוי/התאמות אורחות חיים באופן מושכל ומוצלח יותר.

בברכה, צוות הפנסיונרים."

המזכירות שמעה את נציגי צוות הפנסיונרים והנושא יובא לאסיפה לאחר שצוות "גבע לאן" יציג את עמדתו ועבודתו עד כה בישיבת המזכירות הבאה.

אסיפת חברי קבוץ גבע תתקיים ביום שני 4.4.16

סדר היום:

1.     שאילתות והודעות

2.     בחירת  מועמדת לריכוז הגיל הרך.

3.     הצעה למבנה ארגוני חדש

שבת שלום, ענת נצר

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף