הצגת המודל הפיננסי של גבע - רענן פרנס

פניה אישית לכלל חברי גבע

להגיע לפגישה על המצב הפיננסי של הקיבוץ,

·        בפגישה יוצג מצבה הכלכלי של קבוצת גבע.

·        תובהר היכולת הכלכלית של הקהילה לקיים את החלטותיה.

·        יוצגו הנושאים באופן בהיר ונח לכל אדם.

·        חשיבות ההצגה של הדברים היא לצורך שיתוףכלל החברים,

בהחלטות עבור גבע בנושאים כגון : בניה ציבורית, חינוך, רווחה ועוד.

רענן פרנס

 

הצגת מודל פיננסי של גבע

ע"י משרד רו"ח עובד גובי מציג- אוהד עובד

ביום שלישי 5.4

בשעה 20:00

במועדון לחבר

הצגה פיננסית כוללת ונרחבת לגבע בכללותה, בהסתכלות קדימה על בסיס תחזיות עסקיות, הכוללת בתוכה החלטות/התחייבויות, שהשפעתם משמעותית על השימושים הפיננסים העתידיים לבוא.

 

מודעות ציבורית רחבה לנושא היא המפתח להסתכלות נכונה וכוללת עבורנו להבנת מצבינו הכלכלי/פיננסי כיום.

מופיע בעלון:
תגובות לדף