"פערים" מתוך הזמן הירוק / הביא לדף אלי גורן
מתוך הזמן הירוק / אברהם שרון


פערים:

פערים גבוהים, כלומר עמוקים, תהומיים, פעורים בקיבוצים המופרטים בין בעלי המשכורות הגבוהות לבין בעלי המשכורות הנמוכות. אני מעז להניח כי גם בקיבוצים שבהם ניסו, מנסים או ינסו לסייג את הפער, לרסנו ולמתנו, הניסיון נידון לכישלון. זה לא הולך. לא כדאי להיכנס לכיסו של איש, זה לא יעלה ולא יוריד; זה לא יקהה את הקנאה או את התסכול, זה לא ירכך את הכעס ולא יתקן את הקלקול. יש דברים בחיים המבוגרים שבהם חבל על הזמן ועל האנרגיה להתייגע בניסיון עקר לקבל תשובה מנומקת לשאלה "למה?". יש דברים שבהם כל שיש לעשות הוא להשלים ולקבל את עובדת החיים הפשוטה, המתמצה במילה אחת ויחידה – "ככה"

הביא לדף – אלי גורן


מופיע בעלון:
תגובות לדף