תהליך התמחור - רבקה ארצי

בשבוע שעבר נשמטו מספר משפטים מהרשימה ב"דף" ,ועל כן אנו מפרסמים אותה בשנית, והפעם במלואה.

תהליך התמחור – מי החליט עליו?

המידע העולה ברשימתה של רננה , המפרט את תהליך תמחור המשרות בגבע

מלמד על נתק מוחלט בין הצוות המצומצם שעוסק בו לבין התקנון הבסיסי של גבע , הדורש הסכמה רחבה של כלל הציבור  בכל נושא הכרוך באורח החיים בגבע. עוד בטרם  נתנה התשובה לשאלה פני גבע לאן? בטרם בחר הציבור בדרך וכבר מתבשרים אנו שהתהליך למימוש הדרך שכלל לא נבחרה עומד לפני סיומו. "תמחור"  הוא שם התהליך.מי החליט על התהליך הזה? מי הסכים לו? מי התמנה לבצעו?איזו "הנהלה"  החליטה על כלליו.? היכן פורסמו כלליו ? איזה ציבור בחר בהנהלה הזו? וכבר אנו נשלחים לערער בפני ועדת ערעורים ראשונה וועדת ערעורים בדרג שני כשכללי התמחור הנדרשים לערעור כלל אינם ידועים. ובעיקר אינם מוסכמים.

כמו כן   מתבשרים אנו ברשימתה של רננה    על מונח זר ומוזר שחדר לשפת החיים שלנו: "סטטוס". סטטוס לגמלאים. למונח הזר המוזר  והמקומם הזה  אין כל מקום בחיינו.. אף  אחד לא הוסמך "להבהיר לנו בצורה ממוקדת", כלשון הרשימה , מהו הסטטוס של חבר בגבע.  "אבני דרך" לא התבקשו על ידי רוב של 75 אחוז לקבוע סטטוסים לחברי גבע, ובשום אופן גם לא  מי שחבר  בועדה שהתמנתה אך ורק לבדוק  את רצון הציבור בשאלה פני גבע לאן , ולקחה לעצמה סמכויות שלא נתנו לה ,  ויוזמה להחליט החלטות פסולות  ללא כל שיתוף הציבור..

.יש להפסיק מיד  את התהליך השגוי והמביש הזה, להחליט האם רוצים אנו להמשיך  עם ההנחיה של "אבני דרך" שעד עתה הסבה לכולנו בושה ועוגמת נפש ועלתה בכסף רב  , רב מאד , לשווא.

רבקה ארצי

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף