מה גדל, מה קטן, ולמי? - רחלי וייס

מה גדל ומה קטן ובעיקר למי?

הבאים לשכנע אותנו שכדאי ש"נתחדש" טוענים שעם שנוי השיטה נזכה ל:

תוספת מקורות כספיים

מדברי  יפתח רונן בדף: "ניסיונם של עשרות רבות של קיבוצים מראה,כי מימוש של תהליך השנוי מביא לקהילה בקיבוץ בינוני (כמו גבע) תוספת מקורות כספיים בהיקף שלשלושה עד ארבעה מיליוני שקלים בשנה, מתוספת הכנסות עבודת חברים ובהקטנת הוצאות בצריכה המשותפת."

התמונה המצטיירת בקבוצים מתחדשים אינה חד משמעית – יש מאלה ויש גם רבים אחרים שמדשדשים מבחינה כלכלית. מה שמביא באופן ודאי לתוספת של מקורות לקבוץ שיתופי או מתחדש הוא הגדלת הרווחים של המפעל המרכזי בקבוץ. מה שמשותף לכל המתחדשים שכרבע מהחברים מקבלים משכורות גבוהות ובאפשרותם להנות  מהסבסוד הקהילתי שיוצא מהכיס של כולם, עניים ועשירים גם יחד. אותם חברים המרוויחים מהתהליך באופן כלכלי הם גם המובילים בדרך כלל את התהליך לשנוי.

הקטנת הוצאות בצריכה משותפת

ניקח את הפרטת המזון אצלנו כמשל:

·        כל השנים בהם ענף המזון היה משותף הוא התנהל תחת מסגרת התקציב הקהילתי שהוקצה למזון.

·        הפרטת המזון אצלנו יצרה הוצאה נוספת משמעותית ( ואין מה לדבר על חיסכון) על ההוצאות בענף המזון.

·        תמחירנית משקי עמק יזרעאל גב ארנון מוציאה כבר שנים תחשיבים המראים שיום כלכלה מופרט יקר בשלושה שקלים  מיום כלכלה שיתופי.

אין ניסים כלכליים.הפסקת ההוצאות הקהילתיות בצריכה סביב המזון קרתה כי חיסלו את האכילה המשותפת, המסובסדת בחדרי האוכל המופרטים. ההוצאות  על מזון לא נעלמות או מצטמצמות הן רק מחליפות כתפיים שנושאות את נטל ההוצאה- מהקהילה זה עובר  לחבר. כמובן שהגדלת ההוצאות המשפחתיות סביב המזון מטרידה הרבה פחות את זה שמרוויח 30,000 שח לחודש מזה שמרוויח 5,000 שח בחודש....

עבודת החברים

תומחר שווי עבודתנו לאחרונה. ומה גילו הנתח הגדול של החברים ? מאחר ואין בנינו יחסי עובד ומעביד כי אנחנו גם העובד וגם המעביד- נדפקנו

פעם אחת בתור עובדים- הוותק שלנו לא נלקח בחשבון, אין לנו הזכות לקבל פצויי פיטורין, אין לנו את הזכות להתאגד , השכר שתומחרנו בו נמוך משכר העובדים השכירים שעובדים בעבודה דומה לשלנו. שעות נוספות ,משמרות  כלולות בתוך הברוטו ועוד שלל הרעות...

פעם שנייה בתור מעסיקים- אנחנו לא קובעים את גובה השכר , אנו לא יודעים מה השכר שאנחנו נותנים, זה חסוי. לא קבענו את גודל הפער בין משכורת התחתית למשכורת הגבוהה ביותר, טיב התפקוד של החברים בתפקידים הבכירים שגורמים בעת תפקוד לקוי להפסדים לקהילה אינו נלקח בחשבון בקביעת גובה השכר ועוד שלל רועות חולות...

הקטנת התלות בממסד והגדלת החופש של החבר

·        כל עוד אנו חולקים רכוש משותף נמשיך להיות יחד ונצטרך ניהול משותף.

·        את הבקשות שלנו נמשיך לשטוח אך הפעם לפני וועדה ל"ערבות הדדית" . זו שהפכה את המזכירים בקבוץ לעובדי רווחה.

·        לבעלי המשכורות הגבוהות אכן יגדל חופש הבחירה אך לבעלי המשכורות הנמוכות שזה מרבית הציבור לא יהיה חופש בחירה הכסף יצטרך ללכת לצרכי קיום...

ולחשוב שכל זה כדי ש25% מהחברים ייהנו ממשכורות גבוהות !!!

רחלי וייס


מופיע בעלון:
תגובות לדף