ממש"א - אלון קרל

 


עדכון, לתשומת לב!

ביום 25.03.16 ייכנס שעון קיץ לתוקפו.

יש להזיז את המחוגים, שעה אחת קדימה. בשעה שתיים בלילה ב – 25.03 יש להזיז את המחוגים לשעה שלוש בלילה.

 

תורנויות, חברים

מתחילת כניסתי לתפקיד, אנו עוסקים בצוות מש"א, בבחינה וצמצום תורנויות, בענפי השירותים בקיבוץ.

קידום נושא זה, נעשה שלא על מנת לצמצם את השירותים לחברים, אלא על מנת לתת את המקום והכבוד לחברים, אשר עבודתם תופסת מקום נכבד בתוך כדי ימי העבודה, וכן כיבוד שעות פנאי.

במסגרת זאת מצאנו לנכון, במשאבי-אנוש, להעלות אפשרות נוספת לצמצום תורנים, הפעם אצל הגברים.

לחברים והחברות המשתתפים בתורנויות הגשה בימי שישי בחדר אוכל:

לאחר בדיקת הנושא, והערות חברים אשר משתתפים בתורנות הגשה בימי שישי, מצאנו כי ניתן לצמצם תורן אחד מתורנות ערב שישי, וזאת בפגיעה קטנה בשאר חברי צוות התורנים, ועדיין לתת שרות נאות ולבצע את העבודה כיאות.

כדי שהשירות והתורנות יעברו בשלום, כל שנדרש הוא שכל חבר\חברה מהתורנים, יהיה זמין ופעיל, מתחילתה ועד סופה של ארוחת ערב שישי.

הגמול יהיה הקטנת מספר הפעמים של תורנות זו, כלומר הגדלת המרווח בין תורנות לתורנות. לשמחת כולנו!

נזכיר כי מהלך דומה ,בוצע לא מזמן ולגבי התורניות, חברות.

השינוי במספר התורנים ייחל מחודש מאי – 2016.

אנו מקווים כי המהלך יזכה לשיתוף פעולה, ויעבור בהצלחה!

***********

חינוך הגיל הרך – חילופי תפקידים.

בהמשך ליציאתה של מורן מתפקיד מנהלת הגיל הרך, נתמנה צוות שתפקידו לאתר מנהל\ת לתפקיד. הצוות הראשוני כלל את : אורה רכס, מורן שבילי, ענת לביא ואלון קרל.

הפעילות כללה: פרסום בקיבוץ, בהמשך פרסום מחוץ לקיבוץ, מיום ראשוני של קורות-חיים, דיון והתמקדות בחמש מועמדות – מתאימות, פנייה למועמדות וראיון – ראשון, ראיונות ממליצים וסיכום של חוזקות-חולשות, יתרונות-חסרונות, התמקדות בשתי מועמדות וראיון בפורום רחב מזה הראשון, נוספו למראיינים: רועי לרון ומיכל רצין. נערכו עוד בחינות מקצועיות והערכות ו ... נתבלה החלטה על  המלצה על מועמדת לתפקיד.

ההמלצה עברה לוועדת חינוך ובהמשך תובא לאישור המזכירות ואישור באסיפה, כנדרש.

תודה לכל חברי צוות האיתור! על המאמץ והתרומה, בתהליך המורכב והמעניין, שעברנו.

שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף