משולחן המזכירות

משולחן המזכירות

1.      מפגש שיח עם חברים

המזכירות יזמה שיחה עם חברים (18.2.2014) בנושא שניתן להגדירו "פני הקבוצה לאן".

את השיחה הנחה אהרון ארז מחברת "אבני דרך".

בשיחה נכחו כ – 25 חברים סה"כ.

ברצוני להביא לפניכם את עיקרי הדברים:

שאלה ראשונה נוגעת לעקרונות – מה הייתם רוצים שיהיה בקבוצה בעוד חמש שנים.

תשובות:

הוגנות.

קשר בין עבודה ופרנסה.

הקטנת החיכוך.

מתן אחריות רבה יותר לחבר.

הקטנת תלות החבר במערכת.

"ביחד" מייצר "יותר".

ניהול מסודר, עקבי ומקצועי.

צמיחה כלכלית, מציאות שתייצר סיפוק.

יצירת גאווה מקומית מחדש.

יצירת מערכת שניתנת לניהול.

שאלה שנייה מה מהקיים בגבע יש לשמור?

תשובות:

נוי ובריכה.

חינוך.

מערכת הבריאות.

ערבות הדדית.

צמיחה דמוגרפית.

בקרב אנשי הקבוצה בשיחה הסתבר שיש סוג של קונצנזוס לגבי הדברים שהובאו לעיל.

נשאלת השאלה – כיצד להגיע לאותו מקום בשיח ציבורי, בלי להיכנס לקונפליקטים.

ברור היה לכולם ששיתוף כלל הציבור, מהצעד הראשון, הכרחי, וברור גם שכל הליך ברור דורש צוות שיארגן אותו ויהיה מחויב לקיומו.

צוין בפגישה כי כל צוות שיקום צריך שיכלול בתוכו ייצוג לדעות שונות, ייצוג לשכבות הגיל השונות ויכולת להביא את הציבור לשותפות מירבית בכל התהליך.

יש להגיע לקונצנזוס של לפחות 80% מהציבור, על הרצף שבין "אני אוהב את זה" לבין "אני יכול לחיות עם זה".

שלבי התהליך:

א.    שלב גיבוש העקרונות: מה לשמר ומה לגרום לכך שיהיה בגבע.

ב.     שלב גיבוש כיווני פעולה

ג.       הצגת תוכנית מפורטת בעלת סיכום ותכנות גבוהים.

לכל שלב נדרש אישור ציבורי.

יש לגרום לכל חבר לעבור ממצב של משתתף למצב של שותף.

נמשיך לעדכן את הציבור בצעדים הבאים ליצירת הליך ברור ויצירת הסכמות. עד שיוקם צוות לנושא, תדון בו המזכירות

שבת שלום, צלילה
מופיע בעלון:
תגובות לדף