מועדון מופ"ת לניצולי שואה - דורות בגלבוע


 

10.3.16

לכבוד

מנהלי רווחה /ותיקים

שלום רב,

הנדון: מועדון מופ"ת לניצולי שואה

בימים אלו התבשרנו כי משרד הרווחה אישר לנו להקים מסגרת מועדונית חברתית לניצולי שואה מיישובנו .

-                        אוכלוסיית היעד : ניצולי שואה שהינם עצמאיים או מוגבלים בתפקודם באופן חלקי (לא מיועד לזכאי חוק סיעוד ולמוגבלים משמעותית)

-                  סל השירותים הנכלל: פעילות חברתית , הסעות, ארוחת צהריים.

-                        המסגרת תופעל 3 ימים בשבוע. משרד הרווחה יסייע במימון , בהשתתפות כספית נמוכה.

אנו פועלים ובוחנים אפשרות לקיים מסגרת כזו ב- 2 מסלולים:

א.             מסגרת אזורית: בתוך היחידה החברתית של "דורות בגלבוע" , תוך התבססות על החוגים והפעילות הקיימת (לבחירת האנשים) , השלמת ארוחה /ארוחות בצוותא (או לקחת הביתה) והסעות.

ב.              מסגרת ישובית /מקבץ ישובים סמוכים.

פנייתי אליכם נועדה להעביר אלי בהקדם האפשרי ביותר את שמות ניצולי השואה שעשויים לענות לצורך , כדי שנוכל לפנות אליהם או לשלב ידיים ולהציע להם, להשתלב.

לידיעה: הגדרת ניצולי שואה: יוצאי מחנות וגטאות , מקומות מסתור, זהות בדויה, פרטיזנים, נכי מלחמה ויוצאי צפון אפריקה, שמקבלים כל שרות/קצבה כניצולי שואה מהרשויות לזכויות ניצולי שואה.

מחכה מאוד להתייחסותכם ,

בברכה, מרים ורד- מנהלת

העתק: עובד נור- ראש המועצה

          עולא אלבחירי – מנהלת המח' לשירותים חברתיים

"דורות בגלבוע"- העמותה לותיקי הגלבוע, מועצה אזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120

מרכז חברתי טל:6421066,6421050 . מרכז יום טל:04-642438904-6424389 . פקס.04-6521146

e-mail:dorot_gilboa@walla.com

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף